Publicat el 10/05/2020

Aquesta mesura és per atendre l’augment de la demanda en determinades línies de forma que es pugui continuar mantenint les normes sanitàries i de distanciament entre persones durant la crisi de la COVID-19

A partir del dilluns 11 de maig, les línies L1, L2 i L3 del servei de Mataró Bus recuperen la freqüència habitual per atendre l’augment de la demanda així com per garantir els màxims d’ocupació dels vehicles preservant en tot moment la salut de les persones usuàries del transport públic.
La resta de línies (L4, L5, L6, L7 i L8) continuaran amb l’oferta de viatges dels dies feiners del mes d’agost. Aquesta nova oferta suposa mantenir una reducció del servei d’un 13,60% durant els dies feiners.
Pel que fa, als dissabtes, diumenge i festius es recupera l’oferta diària habitual a totes les línies del Mataró Bus. Aquesta oferta suposa una reducció ponderada del servei al llarg de la setmana d’un 11,48 %, suposant l’oferta de servei un 88,52% respecte l’oferta del servei habitual.

L’empresa prestadora del servei de Mataró Bus continua aplicant les següents mesures per a la prevenció i el control de la infecció per la COVID-19:

–   Les persones usuàries hauran d’accedir als vehicles per la porta del darrera
–   L’ocupació dels vehicles serà d’un 50 % dels seients i un màxim de 2 persones dretes per cada metres quadrat.
–   No es podrà ocupar la primera fila de seients.
   No es vendran bitllets senzills per evitar el contacte entre els conductors i les persones usuàries.
   Serà obligatori l’ús de la mascareta per part de les persones usuàries .

Mataró Bus també reforçarà l’aplicació de protocols de neteja i desinfecció dels vehicles a través de l’ús de biocides autoritzats i amb l’ozonització del vehicles per garantir la seguretat de les persones usuàries. Tanmateix, Mataró Bus col·labora amb els operadors del servei de Taxi de la ciutat perquè a través dels seus canons d’ozó puguin desinfectar els seus vehicles i així millorar la seguretat del servei.

Deixa un comentari