Publicat el 25/06/2021

La formació d’adults per al proper curs començarà amb novetats a Mataró

La principal és que el Centre de Formació d’Adults Can Noè (CFA Can Noè) comptarà amb dos seus ubicades a dos barris de la ciutat: Rocafonda (Av. Perú) i Cerdanyola Nord (edifici Tres Roques a la plaça Canigó).
L’aposta amb aquest canvi és potenciar la formació per als majors dels 16 anys enfocada a la capacitació professional i la inserció laboral, preparar acadèmicament a aquella ciutadania que no va poder fer-ho en un altra etapa de la vida, afavorir la integració social de les persones nouvingudes i oferir una formació contínua.
L’altra novetat és que Tres Roques comptarà amb l’Oficina d’Orientació Educativa

Més oferta orientada als joves i descentralització dels equipaments municipals de la formació d’adults de Mataró, aquestes són els dos principals canvis que Mataró aplicarà per al curs 2021-2022 amb l’objectiu de fer una aposta ferma per aquest tipus de formació professionalitzadora, bàsica per fer front i millorar la situació laboral de bona part de la ciutadania en el context actual post pandèmia Covid-19.
També es crea l’Oficina d’Orientació Educativa amb seu a Tres Roques per reduir la taxa d’abandonament escolar i poder assessorar a la ciutadania en la seva trajectòria educativa davant de les diferents possibilitats que existeixen.

El Centre de Formació d’Adults serà una escola municipal amb dos seus per formar integralment a la ciutadania de +16 anys. Els objectius són oferir una capacitació professional afavorint la inserció sociolaboral; preparar acadèmicament a qui no ho ha pogut fer en una altra etapa de la vida i afavorir mitjançant la formació bàsica i la integració de persones nouvingudes. El nou projecte d’escola d’adults de la ciutat oferirà plans d’estudis i formatius en tres vessants:
Formació de joves per a la seva inserció en el mercat laboral.
Formació inicial, bàsica, de noves tecnologies i de preparació per a proves d’accés.
Formació per a l’aprenentatge continu.

L’oferta formativa per al curs 2021-2022 serà la que marca el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a un centre de formació d’adults i que inclou:
Català, castellà, formació instrumental, Graduat en Educació Secundària (GESO), Curs d’Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM), Anglès, Informàtica (COMPETIC) i Curs d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys i 45 anys.
A banda d’aquests cursos, també s’han previst portar a terme a Tres Roques altres cursos professionalitzadors com anglès i francès per a l’hostaleria, comerç electrònic i cursos per obtenir el certificat de monitor de menjador i manipulador d’aliments, primers auxilis, eines digitals, etc. La reducció de la taxa d’atur juvenil és el principal objectiu d’aquesta oferta formativa.

Dos equipaments de ciutat
El nou model seguirà comptant amb l’edifici del Centre de Formació d’Adults Can Noè 2, situat a l’avinguda del Perú 32, mentre que l’espai que ocupava el Centre de Formació d’Adults Can Noè 1, situat al carrer de Poeta Punsola 47, passarà a transformar els seus usos i es destinarà a necessitats dels diferents agents del territori.
Per la seva banda, a l’edifici de Tres Roques, situat a la plaça del Canigó 7, s’impartiran la resta d’ensenyaments del CFA Can Noè a més d’altres ofertes no reglades i de caire professionalitzador.
En aquest equipament també s’ubicarà l’Oficina d’Orientació Educativa que vol donar resposta a dos reptes:
– Reduir la taxa d’abandonament escolar.
– Millorar l’equitat educativa a través d’una proposta orientada als joves d’entre 16 i 24 anys.
Tot per seguir millorant les possibilitats d’inserció laboral dels joves i per donar resposta a la necessitat d’acompanyament acadèmic al llarg de la vida. Aquesta oficina està emmarcada en el projecte de col·laboració Noves Oportunitats Educatives (NOE) de la Diputació de Barcelona.
Aquest nou servei és una peça més del projecte “Mataró, ciutat orientadora” que s’està treballant en el marc de la Comissió d’Orientació del Consell de la Formació Professional (FP).

La preinscripció
El període de preinscripció al CFA Can Noè és del 21 al 29 de juny de forma presencial amb els següents horaris:
Edifici Av. Perú, de dilluns a divendres de 17 a 20 h
Edifici Tres Roques, de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

La matrícula es reprendrà el 2 de setembre.

A banda del projecte municipal, a Mataró hi ha tres centres públics amb titularitat de la Generalitat que són el Centre de Formació d’Adults Can Marfà, Els Tarongers i Alarona. També hi ha dues opcions privades que són l’Acadèmia Triangle i l’Escola Pia.

Foto: L’edifici Tres Roques serà una de les dues seus del CFA Can Noè

Deixa un comentari