Publicat el 30/04/2017

El Maresme és la tercera comarca de Catalunya en disposar d’una Guia per a l’actuació contra els maltractaments a les persones grans. Un protocol, liderat pel Consell Comarcal, que vol donar visibilitat a la situació que viuen moltes persones grans tant a l’esfera pública com a la privada. El document, treballat per una trentena d’experts de diferents àmbits, es va presentar públicament el passat 26 d’abril.

La Guia Territorial del Maresme per a l’actuació contra els maltractaments a les persones grans és una eina que permet als professionals que treballen i/o estan en contacte amb les persones grans detectar, avaluar i intervenir davant de sospites d’abús, negligència o vulneració de drets.

El protocol del Maresme, que des del Consell Comarcal s’ofereix a tots els ajuntaments (excepte Mataró que té el seu propi), distingeix dos espais on les persones grans poden patir maltractaments: el domèstic i l’institucional i estableix dos protocols d’actuació diferenciats.

Tot i no disposar de dades perquè no hi ha cultura de denúncia de la vulneració de drets en aquest col·lectiu, els estudis generals apunten que un 85% dels maltractaments es pateixen a l’àmbit familiar. Acostumen a ser situacions complexes que han de ser contextualitzades i s’han de valorar tenint en compte l’entorn i les interaccions de tots els membres de la família.

Per maltractament institucional s’entén el que poden patir les persones en un gran ventall d’establiments, hospitals, centres sociosanitaris, centres de dia i centres residencials. Les formes més freqüents són les contencions físiques o farmacològiques amb mitjans no autoritzats, l’aïllament com a càstig, la contenció mecànica no autoritzada, la infantilització en el tracte, la despersonalització, la privació d’intimitat i la limitació del dret a decidir.

A això s’afegeix que les persones grans tenen un elevat risc de vulnerabilitat estructural o social. Aquest col·lectiu apareix com una diana perfecta per a delictes als carrers i als mateixos domicilis. A més, són víctimes dels estereotips negatius que socialment s’apliquen a la vellesa.

Amb la Guia Territorial del Maresme es vol donar visibilitat a aquestes situacions per tal d’avançar en la prevenció i establir uns circuits clars d’actuació que permetin una ràpida i eficaç intervenció en el moment que es detecti una vulneració de drets de les persones grans. Per això, s’ha fet un treball interdepartamental de personal tècnic dels serveis socials bàsics i especialitzats, salut i sanitat, cossos de seguretat, acció comunitària i de representants del tercer sector d’atenció a les persones.

Deixa un comentari