Publicat el 28/07/2021

L’Ajuntament de Malgrat de Mar impulsa la promoció d’habitatges de protecció oficial de lloguer amb la construcció d’un edifici plurifamiliar

La col·locació de la primera pedra d’aquesta nova promoció, impulsada per l’Ajuntament i que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, va tenir lloc aquest dimarts, amb l’assistència del diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, i l’alcalde de Malgrat, Joan Mercader.

La promoció d’habitatges és d’un edifici plurifamiliar per a 46 habitatges, 26 places d’aparcament de cotxe i 3 places d’aparcament de motocicletes,  distribuïts  en planta baixa, cinc plantes tipus, planta coberta i una planta soterrània pels aparcaments. Està situada a la cantonada dels carrers Isaac Albéniz i Roger de Flor.
Durant l’acte de col·locació de la primera pedra, el diputat Pere Pons va expressar la seva felicitació perquè «una vegada més, la concertació entre l’àmbit públic i privat, ajuntament i empresa, hagi arribat a bon port i els habitatges es construeixin», per afegir que «amb el Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit hem ajudat en l’accés a l’habitatge perquè hi havia la dificultat d’accedir per part dels promotors privats al sòl públic i les dificultats creixents de la ciutadania per accedir a un habitatge assequible».

Els habitatges es distribueixen en les cinc plantes, vuit per planta, dels quals n’hi ha dos habitatges de tres habitacions, quatre habitatges de dues habitacions i dos d’una habitació. A la planta baixa hi ha sis habitatges, dels quals n’hi ha dos de tres habitacions, dos de dues habitacions i dos d’una habitació.
Les superfícies dels nous habitatges oscil·len entre els 47,86  metres quadrats útils i els 58,79  metres quadrats útils. A la planta coberta, se situa una sala i una terrassa d’ús comunitari on s’ubica l’espai comú als habitatges per assecament natural de la roba  així com les plaques per l’aprofitament de l’energia solar. Dos dels  habitatges de la promoció estan reservats per a persones amb discapacitat. L’edifici està qualificat energèticament amb la lletra B.

La promoció es va formalitzar en el marc del Programa de la Diputació de Barcelona de suport als municipis en la promoció d’habitatge protegit, que tenia per objecte la concertació de promocions d’habitatges amb protecció oficial (HPO) entre ajuntaments i promotors privats a través del Registre d’Entitats Promotores d’Habitatge Protegit (REPHP) de la Diputació.

Diputació de Barcelona
Foto:  El diputat Pere Pons, amb l’alcalde de Malgrat, Joan Mercader, a la col·locació de la primera pedra de la promoció d’habitatges públics del municipi

Deixa un comentari