Publicat el 13/03/2019

El servei de cita prèvia es pot sol·licitar accedint a la Seu Electrònica de l’ORG, o bé contactant telefònicament

A partir de l’1 de març, la sol·licitud de cita prèvia per ser atès a les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona a Alella, deixarà de ser voluntària per a convertir-se en obligatòria per a la realització de la majoria de tràmits i consultes que habitualment requereixen els contribuents. Aquest requeriment NO és necessari per a la gestió de un seguit de tràmits que es podran continuar realitzant sense necessitat de demanar cita prèvia.
Els tràmits que no requereixen cita prèvia són els següents:
– Registre ORGT – Presentació d’escrits i sol·licituds
– Domiciliacions – Permet gestionar el pagament dels tributs mitjançant compte bancari
– Documents per pagar – Obtenció d’una còpia del document necessari per poder pagar un tribut o multa
Justificants de pagament – Obtenció del document acreditatiu de pagament
– Embargaments – Consultar el detall dels embargs

A l’oficina de l’ORGT d’Alella, situada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, només s’atenen tràmits del municipi i altres ens públics que es gestionen des d’aquesta oficina.
Hi ha altres oficines del territori en les quals es poden realitzar tràmits sol·licitats amb cita prèvia referents a qualsevol municipi.
En el moment de concertar la cita es demanarà el número de telèfon mòbil o l’adreça electrònica a través de la qual s’enviarà el recordatori de la cita al menys dos dies abans de la data d’atenció i es comunicarà les possible incidències en relació a la cita concertada

El servei de cita prèvia es pot sol·licitar per qualsevol següents canals:
Accedint a la Seu Electrònica de l’ORGT, a través de l’adreça orgt.cat/cites, on es mostren les dates i horaris disponibles en cada  una de les oficines; o bé contactant telefònicament amb el número 932029802.

La implantació de la cita prèvia, que segons fons de l’ORGT té per objectiu millorar  l’atenció presencial a la ciutadania, s’implanta quan ja és possible realitzar la majoria de tràmits des de la Seu electrònica d’aquest organisme, el que permet que el ciutadà no s’hagi de traslladar a les oficines i pugui fer els tràmits de manera electrònica a qualsevol hora, tots els dies de l’any.

Podeu consultar tota la informació referent a la cita prèvia, amb els llistats de les oficines d’atenció generalitzada i de les que presten atenció específica del municipi en aquest enllaç: https://transparencia-orgt.diba.cat/normativa-propia-de-lorgt que trobareu la pàgina web de l’ORGT

 

 

 

 

 

Deixa un comentari