Publicat el 23/03/2021

L’Ajuntament ha modificat l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals amb l’objectiu de millorar la convivència i l’entorn de la vila

Els articles modificats fan referència a la recollida dels excrements dels animals i a diluir l’orina amb aigua, una pràctica que ha passat a ser d’obligat compliment.

En concret, en el Títol II de l’ordenança, titulat “Presència d’animals a la via pública”, el seu article 15 indica com a novetat la prohibició que els animals orinin als parterres enjardinats, escocells amb vegetació, o racons natura de la via pública. L’article afegeix que l’orina s’haurà de diluir amb aigua per tal d’assegurar la neteja de la zona afectada de la via pública i evitar la degradació del mobiliari urbà.

D’altra banda, el Títol IX de l’ordenança, que correspon al règim sancionador, recull com a sanció lleu no diluir amb aigua els orins que realitzin els animals.
Segons l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals, les sancions per incompliments lleus impliquen una multa d’entre 100 i 400 €, d’entre 401 i 2.000 les considerades com a greus i entre 2.001 i 20.000 € les considerades com a molt greus.

Deixa un comentari