Publicat el 22/11/2019

L’Oficina Local d’Habitatge de Mataró ha tramitat aquest any 2.278 sol·licituds d’ajuts al lloguer, prop de 200 més que l’any anterior. Del conjunt de sol·licituds tramitades al 2019, 436 han estat renovacions i 1.842 nous sol·licitants

L’Oficina té com a objectiu principal ser la finestra única de tots els temes relacionats amb l’habitatge a Mataró. És un servei gratuït de l’Ajuntament, en part subvencionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i que gestiona, des de la seva creació, l’empresa municipal PUMSA.

Els ajuts per al pagament del lloguer és una prestació per fer front al pagament del lloguer a arrendataris amb dificultats. L’import de la prestació és un mínim de 20€ i un màxim de 200€ mensualment. Per tenir accés a la prestació, cal complir uns requisits que varien segons la convocatòria.

La campanya d’ajuts al lloguer es divideix en dues parts, les renovacions sota el pressupost de la Generalitat de Catalunya i la convocatòria per a nous sol·licitants provinent del pressupost del Ministeri de Foment. Fins al desembre no es coneixerà si els ajuts demanats han obtingut resolució favorable o no.

Ajuts favorables de l’any 2018

Durant el 2018, l’Oficina Local d’Habitatge va tramitar un total de 2.082 sol·licituds.

D’aquestes, 1.832 van ser favorables, i això va suposar una subvenció de 3,7 milions d’euros.

Altres serveis o tràmits de l’Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge gestiona:

  • El registre de sol·licitants d’habitatge amb Protecció Oficial.
  • La Borsa de Lloguer.
  • El parc públic d’habitatges.
  • Els ajuts d’especial urgència.
  • Tramita els ajuts per a la rehabilitació d’edificis, habitatges i ascensors.
  • Tramita les cèdules d’habitabilitat.
  • Rep les sol·licituds ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis).

 

Foto: Oficina Local d’Habitatge de Mataró. Foto: PUMSA.

 

Deixa un comentari