Publicat el 01/12/2021

La Diputació e Barcelona ha fet lliurament al Consell Comarcal del Maresme, del Pla de transició energètica i acció climàtica de la comarca

El document té per objectiu analitzar les necessitats principals dels municipis per fer front al canvi climàtic tant a nivell de mitigació, especialment amb la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, com en adaptació a l’impacte del canvi climàtic.
El treball incorpora 32 accions de mitigació i 40 accions d’adaptació com estratègies de transició energètica i acció climàtica, a partir de les quals elaborar una diagnosi inicial de la feina feta fins al moment en relació amb la mitigació i la transició energètica al Maresme.
El treball també intenta trobar sinèrgies entre els diferents municipis per tal de dur a terme actuacions que englobin tota la comarca amb un enfocament local.

Entre els objectius del Pla hi ha aconseguir reduir les emissions d’efecte hivernacle en un 55% per l’any 2030, incrementar la resiliència davant els efectes del canvi climàtic i lluitar contra la pobresa energètica.
L’escenari d’emissions més intensives preveu un increment de +3.5°C en la zona litoral-prelitoral per al 2050. Al Maresme les dades mostren possibles increments d’entre 1,5 i 2,5 °C a la zona litoral, on s’espera un augment apreciable de les nits tòrrides.

El consell Comarcal del Maresme coordinarà les actuacions del Pla de forma intermunicipal preveient un increment dels ajuts i subvencions als municipis relacionats amb eficiència energètica provinents d’altres administracions.
Les cinc línies estratègiques d’actuació del Pla són crear una governança per a l’adaptació a la resiliència, la gestió integrada del cicle de l’aire i forestal sostenible, reducció de la incidència d’inundacions i riuades i preservació de la biodiversitat.
Entre les accions que es planteja per incrementar l’adaptació i la resiliència hi ha el disseny d’una via verda que enllaci tots els municipis costaners i l la gestació de l’Observatori de Canvi Climàtic del Maresme.

Pel que fa a incrementar la mitigació hi ha la generació d’energia renovable local, incorporar l’eficiència energètica a tots els edificis amb una gestió de la transició energètica, així com facilitar transport col·lectiu i la implantació de comunitats energètiques. El fet que el 75% dels dies siguin assolellats facilita al desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica al conjunt de municipis del Maresme.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7 “Energia assequible i no contaminant”, 11 “Ciutats i comunitats sostenibles” i 13 “Acció climàtica Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari