Publicat el 22/02/2022

Aquest Pla és una eina que permet planificar les diferents actuacions que convindria realitzar els propers anys al municipi per aconseguir un espai públic pensat per al vianant, connectat, agradable i saludable

 

 

El document ha estat lliurat aquest dimarts pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons, a l’alcalde, Jaume Oliveras.

El Pla director d’espai públic és una eina de planificació que permet, a partir d’una visió global de l’espai públic i de tots els elements que el conformen, planificar les diferents actuacions que convindria realitzar els propers anys al municipi per tal d’aconseguir un espai públic pensat per al vianant, connectat, agradable i saludable.
El treball ha realitzat  l’inventari dels diferents espais públics, la diagnosi del seu estat, la definició dels criteris a aplicar, i unes propostes d’actuació.

El document presentat ha de facilitar a l’equip de govern la presa de decisió per a la planificació de les actuacions a realitzar en l’espai públic durant els propers anys, s’ha bastat en el conjunt del municipi que presenta un nucli urbà delimitat al sud per la platja, la línia ferroviària R-1 de RENFE i la carretera N-II, mentre que a nord queda delimitat per l’autopista C-32, amb una població de 23.848 habitants i una extensió de 3.3 Km2.
Amb aquest espai, l’Ajuntament té identificades certes mancances que presenta el seu espai públic i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, vol establir un pla d’acció per donar solució a gran part  d’aquestes problemàtiques.

El pla director ha analitzat l’estat actual de l’espai públic del municipi amb treball de camp, entrevistes amb les diferents àrees de l’Ajuntament i realitzant una diagnosi participada oberta a tota la població.
El resultat de l’anàlisi i diagnosi han estat unes fitxes per espais i carrers on s’identifiquen les mancances i potencials de cada un d’aquests àmbits.

A partir d’aquí el pla ha establert els objectius de millora i ha estructurat tres línies d’actuació que comprenen:
– Per una banda millores en la configuració de l’espai públic, amb increment d’espai per al vianant,
– Millora de l’accessibilitat i nova distribució d’usos per a un espai públic més funcional, inclusiu i endreçat;
– D’una altra, millores en les dotacions de serveis, especialment pel que fa a paisatge urbà, materials i prestacions de l’espai públic; i
– Finalment, millores en referència al medi ambient i canvi climàtic, augmentant la dotació de verd urbà i la permeabilitat dels sòls.

La metodologia de treball per plantejar les propostes ha estat definir una estructura i jerarquia dels eixos en coherència amb el Pla de mobilitat i dels espais de referència i de proximitat, i per cadascun d’ells s’han establert uns atributs, unes directrius i uns criteris d’actuació.

Per últim s’han endreçat les actuacions en cinc sistemes funcionals i s’han analitzat els costos de les diferents actuacions segons el tipus d’intervenció, per acabar establint una estimació econòmica dels costos i una proposta de priorització de les intervencions.

 

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

 

Deixa un comentari