Publicat el 15/04/2020

L’Ajuntament de Llavaneres, seguint les recomanacions de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, ha decidit reprendre l’activitat del mercat setmanal dels divendres al matí al parc del Primer d’Octubre, a partir del proper 17 d’abril

Els mercats no sedentaris o setmanals concentren habitualment diferents tipus de venda però majoritàriament la relacionada amb alimentació i, per tant, es poden considerar exceptuats de l’obligació de tancament les parades de venda d’alimentació, begudes i productes i bens de primera necessitat.

Mentre es mantinguin vigents les mesures de distanciament social, els clients que vagin al mercat setmanal de Llavaneres hauran de complir els requisits següents:

·   Només podran accedir al mercat per un únic punt (glorieta del parc); la sortida s’efectuarà pel pas de vianants que hi ha al final del parc, a mà esquerra (costat de Ca l’Alfaro).
·   Els accessos a les parades quedaran regulats i delimitats amb cinta i/o tanques per evitar aglomeracions.
·   Els clients hauran de respectar la distància de dos metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi una persona a primera línia de la parada.
·   No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los.

Cal recordar que és preferible portar les pròpies bosses o carretó per fer la compra. Així mateix, es recomana que els clients que vagin a comprar al mercat setmanal portin mascareta protectora i guants per garantir la seva pròpia salut i la dels altres.

Deixa un comentari