Llavaneres: Reconeixement al missioner llavanerenc Ramon Figueras | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 17/07/2012

Reproduïm una carta del frare dominic explicant la complicada situació política que viu el Paraguai, on resideix fa gairebé vint anys


El missioner llavanerenc Ramon Figueras Bonamusa ha estat nomenat superior de la casa Santo Domingo Ra´ykuéra d´Asunción, al Paraguai. Amb el seu nomenament, la congregació vol reforçar la línea d´aquests darrers anys de convertir la comunitat d´Asunción en un nucli de la vida espiritual i missionera dels frares de Paraguai. El frare dominic de Llavaneres treballa des de fa dinou anys a l´Amèrica Llatina, fent costat a les classes més populars. La família de Figueras ha fet arribar tota aquesta informació, de part del missioner, per mantenir informats tots els llavanerencs que sempre l´han ajudat.
Més informació: http://www.santandreudellavaneres.cat/document.php?id=5895

Deixa un comentari