Publicat el 15/05/2015

La Fundació CTM Centre Tecnològic, juntament amb les empreses Amphos 21 Consulting i Catalana de Perforacions, ja ha enllestit la construcció de la planta de desnitrificació al tram final de la Riera, punt on es troben diversos pous municipals amb elevades concentracions de nitrats.
Es tracta d´una prova pilot que s´està fent a Llavaneres per eliminar els nitrats de les aigües subterrànies a través de la bioremediació, una tecnologia que es basa en accelerar el procés d´eliminació biològica de nitrats, que s´acumulen en els aqüífers, per millorar la qualitat de l´aigua i fer-la apta per al consum humà. Amb la planta ja construïda, es podran començar a fer les primeres proves.
El projecte, batejat amb el nom d´InSiTrate, està cofinançat per la Unió Europea en el marc del Programa LIFE+ i compta amb el suport de l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) de la Generalitat i l´Ajuntament de Llavaneres.


El projecte Insitrate, en imatges:
https://www.youtube.com/watch?v=-1LDZco64f8&feature=youtu.be

Deixa un comentari