Llavaneres congelarà la majoria de les taxes fiscals del 2013 | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 31/10/2012

 L´Ajuntament reflectirà en el rebut de l´aigua una part de l´increment anunciat per Aigües Ter Llobregat i part de la rebaixa de l´aportació de la Generalitat per a l´escola bressol
El govern municipal de CiU i PP portarà a aprovació del ple, el proper dilluns 5 de novembre, una proposta de modificació de les ordenances fiscals per al 2013 que, malgrat la voluntat de no incrementar la pressió fiscal, reflectirà una part de l´encariment del servei d´Aigües Ter Llobregat (ATLL) i també la rebaixa prevista de l´aportació de la Generalitat per a la llar d´infants. Com a nota positiva, el govern destaca que la majoria de taxes i impostos es congelen i que hi ha dues taxes que es redueixen. A més, es fa un esforç per mantenir algunes bonificacions fiscals.
“El compromís d´aquest Ajuntament és no incrementar la pressió fiscal però hi ha un augment important del cost de l´aigua que comprem a Aigües Ter Llobregat i una rebaixa molt significativa de l´aportació que rebíem per a l´Escola de Música i l´Escola Bressol, que obliguen a actualitzar els preus a l´alça.” Així ho ha volgut anunciar l´alcalde de Llavaneres, Bernat Graupera, abans de l´aprovació de les ordenances de l´any que ve, que es debatran en el ple del 5 de novembre. Graupera també s´ha mostrat optimista perquè, segons diu,
“s´està aconseguint que l´Ajuntament no depengui mai més dels ingressos provinents de la construcció”.
Per la seva banda, el regidor d´Hisenda, Carlos Bartomeu, ha insistit a dir que “les ordenances no pugen”
tot i que hi haurà algunes modificacions, referint-se també als rebuts de l´aigua i de l´escola bressol:
“Ens veiem obligats a pujar el cost del subministrament d´aigua perquè ATLL ens ha pujat el preu i també estem obligats a repercutir parcialment la disminució de la subvenció que rebem de la Generalitat per a escola bressol.”
Analitzem les principals modificacions:
• 
Taxa d´escombraries
La taxa d´escombraries no s´incrementa, però l´ordenança presenta força novetats:
– Es suprimeix definitivament la taxa de 40 € que durant el 2012 s´ha fet pagar als pàrquings i trasters en concepte de recollida d´escombraries.
– Pel que fa als solars, quedaran exempts de pagar les escombraries les finques inferiors a 100 m2.
– Es manté l´exempció fiscal de la taxa d´escombraries per a les famílies amb ingressos que no superin l´import del salari mínim i que ho acreditin als serveis socials municipals.
– Es manté la bonificació fiscal del 25% per la pràctica del compostatge casolà i per l´ús continuat de la deixalleria municipal (un mínim de 12 visites l´any).
• 
Plusvàlua
Durant el 2013 i a l´espera d´una reforma legislativa, es podrà demanar la suspensió del pagament de l´impost sobre l´increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en el cas d´embargament de la finca per una entitat creditícia.
• 
Compulsa de documents
Rebaixa del cost per compulsar documents administratius, que passa dels 7,30 euros actuals a 4 €.
• 
El rebut de l´aigua
El rebut de l´aigua és un dels que augmentarà l´any 2013. El motiu és que l´Ajuntament repercutirà una part de l´increment del cost de l´aigua anunciat per Aigües Ter Llobregat. Aquest increment suposarà uns 10 euros més al trimestre per un consum mitjà d´uns 45 m3 d´aigua.
• 
Escola Bressol
La quota per al 2013 a les dues escoles bressol municipals passa de 172 a 192 euros al mes. Segons el govern municipal, “l´Ajuntament assumirà més de la meitat dels diners que la Generalitat ha deixat d´aportar, però per completar el que costa el servei caldrà que les famílies també facin un major esforç”.
Malgrat tot, el govern anuncia que el pressupost municipal del 2013 inclourà una ampliació del Pla d´Ajuts a les Famílies de 40.000 euros més que també reforçaran les beques escolars. “Les famílies que no puguin assumir aquest increment podran sol·licitar un ajut”, ha manifestat l´alcalde.
• 
Escola de Música
En aquest cas, el govern ha optat per incrementar les quotes en un 3%, que és l´IPC estimat, i assumir d´aquesta manera durant tot el curs 2012-2013 la reducció de l´aportació de la Generalitat que es preveu per a l´any que ve.
• 
Ocupació de via pública
La taxa d´ocupació de via pública s´actualitza. A partir del 2013, disposar d´una terrassa al carrer suposarà una quota de 9 euros per metre quadrat al mes.
• 
Nova taxa
Una altra novetat de les ordenances del 2013 és la incorporació d´una nova taxa que s´haurà d´abonar per obrir rases al carrer.
• 
El Casal de Joves
Es crea una quota nova per lloguer de les sales del Casal de Joves, de la qual estaran exemptes les entitats del poble, registrades oficialment, sempre que ho sol·licitin i que la seva petició sigui aprovada.

Deixa un comentari