L´Institut Alella millora la seva biblioteca i habilita un espai amb ordinadors com a complement de la zona d’estudi i lectura. | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 17/12/2012

L’Institut Alella ha renovat la seva biblioteca de dalt a baix.  L’aula és la mateixa que hi havia fins ara, però el canvi ha estat substancial: s’ha instal·lat nou mobiliari i s’ha reorganitzat l’espai per fer-lo més funcional. Els mobles reciclats que hi havia des de l’obertura de l’Institut, i que es van aprofitar del tancament d’una empresa, s’han substituït per altres de nous. Són sis taules, amb sis cadires cadascuna, prestatgeries i cortines noves. A més, s’ha habilitat un espai amb ordinadors com a complement de la zona d’estudi i lectura.
Amb aquesta millora, l’Institut pretén dinamitzar l’espai i potenciar l’ús de l’equipament com a sala d’estudi. En el condicionament de la biblioteca s’han invertit 16.000€, dels quals 10.000€ han estat aportats per l’Ajuntament a partir del conveni anual de col·laboració signat amb el centre.
Convenis amb l´Ajuntament
Des de l’any 2009 es va establir un nou marc de col·laboració entre l’Ajuntament i els centres educatius públics i les seves respectives AMPA (Institut Alella, Escola Fabra i Escola la Serreta), per tal de concretar i enfortir la relació entre la comunitat educativa i el municipi i afavorir la implicació dels centres en la vida cultural del poble.
Aquests convenis, que tenen caràcter anual, concreten un seguit de compromisos per part dels centres i les AMPA adreçats a millorar la qualitat educativa, i estableixen la seva participació en les activitats que es desenvolupen al poble que es considerin d’interès per a l’alumnat. L’Ajuntament ha destinat enguany més de 45.000€ al conjunt d’aquests convenis, dels quals 30.000 han estat per als centres i 15.000€ per a les AMPA.

Deixa un comentari