Publicat el 16/06/2017

La malformació d’Abernethy afecta 1 de cada 30.000 nens i genera complicacions greus

L’Hospital Vall d’Hebron ha evitat el trasplantament de fetge a 4 nens que patien la malformació d’Abernethy, una malformació congènita que afecta 1 de cada 30.000 nens, en utilitzar per primera vegada a l’Estat, una nova tècnica. Les opcions dels infants malalts, fins ara, implicaven esperar que la malaltia donés complicacions, que podien ser cerebrals, pulmonars o tumorals, i apostar pel trasplantament de fetge, amb les dificultats que això suposa.
El centre però, ha provat amb èxit una intervenció quirúrgica que permet ‘’curar la malaltia sense necessitat de canviar l’òrgan’’ tal com ho explica el cap de la unitat de cirurgia hepàtica Servei de cirurgia pediàtrica, Javier Bueno.

La malformació d’Abernethy és una anomalia anatòmica congènita que provoca que la sang de vena porta, que transporta la sang de l’intestí al fetge per a la seva depuració, no acabi al fetge sinó a la vena cava i per tant, no es depuri i s’estenguin les toxines arreu de l’organisme. Aquest fet pot produir complicacions molt greus. Bueno, explica que poden ser cerebrals, i per tant, comportar retards intel·lectual en els infants, alteracions pulmonars o canvis hemodinàmics que acaben provocant tumors que es poden convertir en malignes.
Fins ara, els infants que tenien aquesta malformació no se’ls intervenia fins que les complicacions eren evidents i s’optava per la radiologia intervencionista, una tècnica en la qual Vall d’Hebron també va ser pioner. Consistia en introduir dispositius per tancar la comunicació entre les dues venes però aquest procés no es podia realitzar si la connexió era massa gran, ja que el dispositiu pot migrar cap al cor. La segona opció, era el trasplantament de fetge una intervenció de risc que a més, obliga als pacients, a prendre medicació immunosupressora tota l vida.
Per aquest motiu, des de l’hospital s’ha provat una nova tècnica consistent també en tancar la comunicació entre la vena porta i la vena cava per aconseguir que la sang es redirigeixi cap al fetge, un procés que es pot fer en dues fases, en funció de la pressió de les venes. D’aquesta manera, assegura Bueno que es pot ‘’curar la malaltia sense necessitat de canviar l’òrgan’’ als casos en què no es pot fer servir la radiologia intervencionista. Els efectes a la salut dels pacients són ràpids i els infants recuperen la qualitat de vida podent portar un ritme completament normal de seguida. A més, tampoc tenen limitacions alimentàries, poden fer esport i per tant, seguir una vida ‘’rigorosament normal’’, diu Bueno.

Aquesta tècnica es va provar amb èxit amb quatre nens, d’entre 2 i 4 anys, el 2015, i gràcies a l’operació, els infants s’han estalviat el trasplantament.

ACN Barcelona
Foto: Imatge de la malformació Abernethy reparada

Deixa un comentari