Publicat el 15/01/2018

Un estudi amb 1.391 pacients conclou que només 36 van optar a l’operació

Un equip de professionals de l’Hospital Vall d’Hebron ha estudiat l’ús del trasplantament de pulmó en pacients amb Hipertensió Arteria Pulmonar (HAP), una malaltia rara i greu que registra un 19% de mortalitat. L’informe, que ha estudiat 1.391 casos, conclou que són pocs els malalts que es poden beneficiar de la tècnica a causa dels estrictes criteris de selecció, ja que, entre el gener de 2007 i el març de 2015, només36 van poder ser trasplantats, mentre que 375, el 27%, van morir. S’ha estimat que dins el grup de pacients morts, 36 més –i per tant, el doble- eren potencialment elegibles per fer un trasplantament pulmonar, però no hi van optar.

Des de Vall d’Hebron, l’equip liderat per Manuel López-Meseguer, es defensa que una derivació d’aquests pacients cap als centres on facin trasplantaments pulmonars en fases primerenques de la malaltia, milloraria el diagnòstic d’aquests malalts. Meseguer considera que es fa una ”infrautilització” d’aquest tipus de trasplantament, mentre que Antonio Román, cap de la Unitat de Trasplantament Pulmonar de Vall d’Hebron, creu que es podria ”optimitzar” aquest trasplantament amb una millor derivació.

Els investigadors però, destaquen que com passa amb altres malalties respiratòries, l’ús de trasplantament de pulmó com a tractament de la HAP està restringit a casos molt seleccionats i fins i tot en condicions ideals, i per això, només un petit nombre de pacients, el rep. De fet, l’estudi ha revelat que els pacients que són atesos en hospitals on es fan trasplantaments de pulmó, tindrien més possibilitats de ser trasplantats que si són atesos en altres centres.

A Espanya només hi ha set hospitals que compten amb programa de trasplantament pulmonar sent Vall d’Hebron un referent en aquest camp i també en el tractament de la hipertensió arterial pulmonar.

La HAP és una malaltia rara, greu i potencialment mortal. Està provocada per una pressió sanguínia elevada en les artèries pulmonars, que s’estrenyen i dificulten el flux sanguini al seu pas. El cansament en activitats rutinàries i la dificultat per respirar, la dispnea, són alguns dels símptomes que dona la patologia que, pot provocar un empitjorament molt ràpid i un desenllaç fatal, ja que es calcula que cada any, hi ha una taxa de mortalitat del 19%. Per això, des de Vall d’Hebron es considera que el trasplantament pulmonar s’ha de considerar en els casos d’HAP severa que mostrin una resposta insuficient al tractament farmacològic.

ACN Barcelona

Deixa un comentari