Publicat el 24/07/2019

El permís facilita la donació als pacients que moren al centre hospitalari. Tothom en pot donar, des dels 2 als 85 anys, i és molt important que la persona comuniqui en vida la seva decisió al seu entorn més proper

La Corporació de Salut del Maresmei la Selva (CSMS) ha rebut, aquest mes de juliol, el vistiplau de l’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT) perquè l’Hospital Sant Jaume de Calella esdevingui un centre autoritzat per a l’extracció de teixit ocular(còrnies). Amb aquest permís es facilita la donació de còrnies als pacients que morin en aquest centre hospitalari.
Un grup multidisciplinari de 12 professionals–personal mèdic, infermeria i una psicòloga–ha estat l’encarregat d’implantar aquest circuit i ha rebut una formació específica per detectar donants, entrevistar els familiars del difunt i fer les extraccions.
En les donacions s’obtenen teixits sans per trasplantar-los a les persones que ho necessiten i poder millorar així la seva salut i la seva qualitat de vida. Amb cada còrnia donada es pot ajudar a recuperar la visió a dues persones perquè es pot dividir aquest teixit en dos segments que es trasplanten a pacients diferents.

Qui pot ser donant de còrnies i quin és el circuit?
Inicialment tothom pot ser donant de còrnies, des dels 2 als 85 anys. És important que la persona interessada a ser donant de teixits n’informi en vida a la seva família o amics més propers perquè ells seran els primers a qui el coordinador de trasplantaments, l’encarregat de fer possible les donacions als centres hospitalaris, consultarà la possibilitat de fer la donació després de la defunció.
Tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un trasplantament. Tampoc haver patit un càncer. Només són criteris excloents, i per tant es rebutgen les donacions, en aquelles persones majors de 85 anys, les que pateixen malalties hematològiques i de les que es tenen serologies positives per hepatitis B, hepatitis C o sida, també causes de mort desconeguda o impossibilitat de fer entrevista amb la família, entre d’altres.
Quan hi ha una defunció al centre hospitalari, els professionals responsables del pacient avaluen l’historial clínic que, juntament amb l’entrevista familiar, determinarà si la persona difunta és apte o no per a la donació.

Per a què calen còrnies?
La majoria dels receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb alteracions de la forma de la còrnia originades per diferents causes i que poden suposar la pèrdua de visió. El trasplantament de la còrnia malmesa per part d’un donant és l’única manera que tenen aquestes persones de recuperar la visió.

Deixa un comentari