Publicat el 09/03/2021

Marxar a casa entre les 24 i 48 h posteriors al part comporta beneficis com la millora de l’adaptació familiar a la nova rutina i reforça els vincles efectius entre els progenitors i l’infant

L’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella ofereix des d’aquest mes de març a les dones que acaben de donar a llum al centre la possibilitat de marxar a casa entre les 24 i les 48 h posteriors al part, acollint-se així al programa d’alta precoç. Un programa que es destina a les dones que han tingut un part i un postpart de baix risc i sense complicacions tant per a la mare com per al nadó i no requereixin cap suport mèdic.
“L’alta precoç és un pas més en la desmedicalització del procés del postpart i comporta diversos beneficis tant per a la salut de la mare com per a la del nadó. Permet millorar l’adaptació familiar i reforçar els vincles afectius entre els progenitors i l’infant, ja que es torna ràpidament al domicili, que és l’espai i l’entorn més confortables per a la família”, detalla Marta González, cap de servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Durant l’embaràs, des dels ASSIR s’informa les mares sobre la possibilitat de demanar l’alta precoç. Les mares que la volen l’han de sol·licitar després del part i s’autoritzarà sempre que es compleixin un seguit de requisits relacionats amb la situació clínica de la dona i el nadó. En aquest sentit, una de les condicions per poder acollir-se a l’alta precoç és que la mare hagi tingut un part eutòcic (natural) o instrumentat normal i sense complicacions i que posteriorment es trobi bé i no precisi cap tractament ni seguint mèdic concret.

I en el cas del nadó el seu estat de salut ha d’estar dins els paràmetres de la normalitat, i que no hagi tingut cap problema adaptatiu durant les primeres hores de vida. No ha de presentar cap malaltia que requereixi hospitalització, ha de poder-se alimentar sense problemes i les deposicions i miccions han de ser normals. També és necessària l’absència de factors de risc familiars, socials o ambientals com poden ser drogodependències, antecedents de maltractament infantil o malaltia mental d’algun dels membres cuidadors, entre altres. Abans de donar d’alta l’infant l’examen clínic que se li realitza ha de sortir sense cap anomalia.

En tots els casos d’alta precoç, les famílies marxen a casa amb una programació de consulta especialitzada per realitzar un seguit de proves de cribratge al nadó. En aquest cas, les proves es realitzen a l’Hospital de Calella per part d’una professional d’infermeria.

Entrada d’un dels progenitors durant l’exploració dels nadons
En el marc de vetllar per un part i postpart respectats, també es permet la presència d’un dels progenitors a la sala on el personal d’infermeria porta a terme la revisió de l’infant en les seves primeres hores de vida, mentre s’està en règim d’hospitalització.
Fins ara, els progenitors s’havien d’esperar a l’habitació mentre es feia la pertinent exploració al nadó. Ara en canvi, un dels dos podrà acompanyar el fill o filla. Aquest canvi ens permet donar més tranquil·litat i confiança a les famílies, ja que saben en tot moment on està i què es fa a l’infant, reconeix Anna Ballester, cap de servei de Pediatria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

 

Deixa un comentari