Publicat el 09/02/2021

La Diputació de Barcelona publica una proposta de mesures preventives per a activitats a instal·lacions escolars i a equipaments esportius municipals

La Diputació de Barcelona ha publicat online el document “Recomanacions per a la gestió de l’esport extraescolar en el context de la COVID-19”: https://www.diba.cat/documents/41289/32803672/COVID19-RecomanacionsGestioEsportExtraescolar.pdf/e6185cea-64b2-7dbb-b3f3-89dec2ab85dd?t=1611754918231, una proposta que recull un conjunt de mesures preventives en aquest àmbit, tan important per l’alt impacte que té en el benestar i el desenvolupament integral d’infants i joves.

La finalitat del document és aglutinar les principals mesures preventives a tenir en compte en el desenvolupament de les activitats esportives extraescolars, tenint en compte com estructurar la tornada a l’activitat reduint el risc de contagi i transmissió del virus SARS-CoV2 i, en cas que aquest es produeixi, facilitant-ne el rastreig i la traçabilitat.
Es tracta d’un material adreçat a les entitats organitzadores d’activitats esportives extraescolars per a infants, adolescents i joves que reben el suport dels ajuntaments i es desenvolupen en instal·lacions escolars o en equipaments esportius municipals.
Les recomanacions del treball s’hauran d’ajustar a la normativa sobre mesures de prevenció de la Covid-19 que estigui vigent en cada moment.

Font: Diputació de Barcelona

 

Deixa un comentari