Publicat el 09/01/2023

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha entregat a la Parròquia de Santa Maria el Pla director per la rehabilitació de l’església de Santa Maria

 

 

 

Es tracta d’un complet  treball que s’ha realitzat, amb finançament de la Diputació de Barcelona, que permet, a partir d’un estudi detallat de tot l’edifici i les patalogies estructurals que pateix, poder planificar un procés de restauració i rehabilitació.

L’entrega es va fer en una reunió que hi van participar membres del Consell Pastoral i el Consell econòmic de la Parròquia, un arquitecte municipal i l’alcaldessa Annabel Moreno.

El Pla director preveu tota una temporització d’obres necessàries,  començant per les més urgents, que es periodifiquen durant 10 anys. També hi ha una estimació de costos de totes les execucions previstes que es concreta en 1.294.000 d’euros. Les obres més urgents que caldria fer durant el primer any d’actuació pugen a 170.000 euros.

Aquesta inversió ha de fer-la la pròpia Església però disposar d’aquest Pla permet poder acollir-se a ajudes i subvencions o fer cerques específiques de finançament segons cada actuació.
El treball realitzat per l’equip redactor del Pla director inclou tota una completa recerca històrica i arquitectònica de l’edifici de l’església de santa Maria. També és fa un exhaustiu anàlisis de l’estat de l’edifici per poder decidir com fer la seva rehabilitació de forma progressiva en els propers anys.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament d’Arenys de Mar

Deixa un comentari