Publicat el 04/09/2018

Mataró obté cada temporada des de 2010 la certificació d’aquestes platges

Les platges del Varador i del Callao renoven de nou la certificació de la marca ‘Q’ de Qualitat Turística que atorga l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), i que han obtingut cada temporada des de 2010. La Q de Qualitat és un reconeixement d’àmbit internacional que L’ICTE atorga a aquelles platges que compleixen uns alts nivells de qualitat en els serveis que presten als usuaris.

L’auditoria de qualitat de les platges té en compte aspectes com la planificació, l’organització, la gestió ambiental, la gestió dels recursos, el procés de control i la millora contínua de la qualitat turística de la platja.
Per obtenir aquest certificat, les platges han de reunir una sèrie de requisits, que són avaluats per una empresa auditora externa. Una puntuació a partir de 6 indica conformitat amb el servei; entre el 7 i 8, de satisfacció i entre el 9 i 10, d’excel·lència. Les platges del Varador i el Callao han superat l’auditoria externa de qualitat el 10 de juliol, obtenint ambdues una puntuació de 9,5.
Aquest any s’han revisat i avaluat aspectes com el manteniment d’instal·lacions i equipaments, les dotacions i mesures dels serveis de salvament, la neteja, els aspectes ambientals, els controls de la qualitat de la sorra i les aigües, l’accessibilitat de les platges o la informació facilitada als usuaris, entre d’altres qüestions.

Beneficis de la Q de Qualitat
Pel que fa als beneficis per al turisme, aquesta norma és una garantia de servei turístic de qualitat a la platja, amb el compromís d’aconseguir la plena satisfacció dels usuaris.
Com a destinació, aporta a Mataró un valor afegit respecte a d’altres platges del territori:
• És diferenciadora, perquè únicament pot obtenir-les aquelles platges que asseguren uns nivells mínims de servei
• Ajuda a posicionar turísticament Mataró i a assegurar una bona imatge amb la implantació de la qualitat i de la millora continua de les platges
• Permet la utilització de la marca “Q” com instrument de promoció i comercialització
• Millora la coordinació del sector públic i privat
• Suposa un reconeixement per part del sector turístic, operadors i clients

L’obtenció d’aquest distintiu, que es visualitza a les platges certificades amb una bandera (una ‘Q’ blanca sobre un fons blau) i als panells informatius situats al passeig Marítim, representa el reconeixement a la tasca realitzada per l’Ajuntament de Mataró.

Platja del Varador. Foto: Ajuntament

Deixa un comentari