Publicat el 18/05/2018

Un equip multidisciplinar del Consorci Sanitari del Maresme publica un estudi amb 395 pacients, la mostra més gran analitzada mai per relacionar l’ictus i la disfàgia

 La disfàgia orofaríngia (dificultat per empassar bé) té molt d’impacte en el pronòstic dels pacients que han patit un ictus però, malgrat això, està infradiagnosticada hi ha poca recerca al respecte. L’estudi que acaba de publicar la revista Neurogastroenterology & Motility aporta dades que contribueixen a cobrir aquesta mancança.
Una mostra única. Es tracta d’un estudi longitudinal prospectiu, que inclou 395 pacients que havien ingressat consecutivament a l’Hospital de Mataró per un ictus, i dels quals es va fer seguiment durant l’ingrés i als tres mesos de l’alta. Aquesta és la mostra més gran analitzada mai per estudiar la relació entre l’ictus i la disfàgia, el que representa el punt més fort de la recerca.

D’aquests pacients ingressats, un 45% presentaven disfàgia com a conseqüència de l’ictus. L’estudi conclou que la disfàgia és un factor de risc independent per:
Ocasionar complicacions greus nutricionals (malnutrició, deshidratació) i respiratòries (infeccions respiratòries, pneumònia).
Allargar l’estada hospitalària d’aquests pacients (fins a dos dies més que un pacient sense disfàgia).
Requerir ingressar el pacient en un sociosanitari o una residència un cop donat d’alta.
Empitjorar la capacitat funcional als tres mesos de l’alta.
Augmentar la mortalitat als tres mesos després de l’ictus: la mortalitat dels pacients post-ictus que pateixen disfàgia és de prop del 30%, mentre que la dels pacients que no la tenen és inferior al 5%.

Cribratge i intervenció precoç. Els autors conclouen que totes aquestes complicacions es poden evitar amb la detecció sistemàtica i precoç de la disfàgia orofaríngia i la seva intervenció immediata. Això ja es practica a l’Hospital de Mataró, que treballa de forma multidisciplinària en dues línies d’actuació a pacients amb disfàgia  post-ictus amb un percentatge altíssim d’èxit: d’una banda, fa tractaments de neurorehabilitació i, de l’altra, fa estimulació cerebral i faríngia. De fet, la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén) ha reconegut recentment el model d’intervenció mínima massiva (IMM) desenvolupat al CSdM per al maneig de la disfàgia com una bona pràctica a implantar arreu de l’Estat.
Un equip multidisciplinar del Consorci Sanitari del Maresme publica un estudi amb 395 pacients, la mostra més gran analitzada mai per relacionar l’ictus i la disfàgia (patologia que dificulta poder empassar bé).
L’estudi el signa un equip multidisciplinar del Consorci Sanitari del Maresme format pel grup de recerca del CIBERehd de motilitat digestiva i la seva alteració en malalties cròniques, que lidera Pere Clavé, i professionals de les unitats de Neurologia de Suport a la Recerca de l’Hospital de Mataró.

La revista científica de referència Neurogastroenterology & Motility publica el treball, que mostra que la disfàgia augmenta la probabilitat de mortalitat als tres mesos de patir un ictus

El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat pública formada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme, que gestiona l’Hospital de Mataró, l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena, la Residència Sant Josep, i les àrees bàsiques de Mataró Centre i Cirera Molins (a Mataró) i la d’Argentona.

Deixa un comentari