Publicat el 10/03/2021

Els treballs els executa Adif amb un pressupost superior a 12 milions d’euros. En els darrers temporals ja s’ha demostrat l’eficàcia de la protecció que s’ha executat fins al moment, amb una nova franja d’escullera de 8 a 16 metres d’ample

L’alcalde, David Bote, la regidora d’Urbanisme, Núria Moreno, i el regidor de Mobilitat, Juan Carlos Jerez, han acompanyat avui a la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, Teresa Cunillera, en la visita a les obres de protecció de la infraestructura ferroviària en el tram Mataró-Cabrera de Mar de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet-Massanes.
A la visita d’obra han assistit també el subdelegat del Govern a Barcelona, Carlos Prieto; el director general de Conservació i Manteniment d’Adif, Ángel Contreras; l’alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir, i el vicepresident 1r del Consell Comarcal del Maresme, Joaquim Arnó.
Els treballs, que compten amb una inversió superior als 12 milions d’euros, tenen com a objectiu principal consolidar i reparar les proteccions d’escullera existents i pal·liar els possibles efectes negatius generats pels temporals marítims sobre l’explotació ferroviària.
Durant la visita s’ha comprovat l’avanç dels treballs, el grau d’execució dels quals aconsegueix el 63% aproximadament, i l’eficàcia d’aquesta actuació, evidenciada en el fet que la nova protecció ja realitzada ha resistit de manera efectiva els últims episodis de fort onatge marítim en aquest tram, sense que s’hagin produït afectacions a les instal·lacions ferroviàries o alteracions al servei.
Segons la planificació actual, els treballs finalitzaran durant el pròxim estiu.

Descripció i avanç dels treballs
En el tram on s’està actuant es restitueix i reforça la secció existent mitjançant dues capes d’escullera de 4,00 a 5,50 Tn, recolçades amb n filtre de dues capes d’escullera de 0,20 a 0,25 Tn, integrades en una estructura de nucli que descansa al seu torn sobre l’escullera existent. Aquesta solució evita qualsevol tipus de fonamentació en el llit marí.
De manera paral·lela, es contemplen un altre tipus de mesures sobre la infraestructura com a tractaments de reforç mitjançant micropilotes per preservar l’estabilitat estructural del terraplè, i la reparació de l’escullera existent per incrementar els paràmetres de retorn en situacions de depassi per a cabals superiors a 5 litres per segon i metre.
Així mateix, s’estableixen mesures preventives addicionals, que inclouen la definició de llindars que permeten fixar restriccions del trànsit amb caràcter preventiu sobre la base de les dades d’alertes proporcionats per l’AEMET.
També s’inclou una instrumentació de la plataforma ferroviària que permet controlar l’estabilitat de la mateixa mitjançant la col·locació de inclinòmetres i claus d’anivellament, abans, durant i després de l’execució dels treballs. Aquesta actuació, a més, evita afeccions estructurals sobre el propi terraplè situat al costat de la traça ferroviària.
Fins avui, els treballs han permès ja millorar la protecció de la línia ferroviària davant temporals en 0,8 km en la zona de Cabrera i 1,2 km en la zona de Mataró.
Actualment, s’està actuant en els dos fronts d’actuació (el sud, en el terme municipal de Cabrera, i el nord, en el terme municipal de Mataró). Mitjançant maquinària pesant s’està duent a terme l’avanç de la nova franja protectora d’entre 8 i 16 m d’amplària. Aquesta franja està formada per les capes d’escullera, filtre i nucli, generant un nou espai entre el mar i la plataforma de vies.
En total, s’està actuant en més de 2,2 km de la línia, concretament en el tram entre Mataró i Cabrera de Mar, i els treballs s’escometen sense afectar les circulacions de les línies R1 i R11 de Rodalies.
Fins avui, s’ha col·locat 255.749 Tn de material d’escullera d’un total de 337.000 Tn i s’han executat 20.048 m de longitud de micropilotes d’un global de 30.560 m.

Obra de caràcter preferent
Aquesta actuació és considerada prioritària per la reiteració d’episodis amb seriós impacte tant sobre la infraestructura ferroviària com sobre les instal·lacions de seguretat i senyalització, motivats pel depassi de l’onatge sobre les vies, en un punt en el qual el traçat discorre pràcticament al costat de la mar.
Davant els continus efectes adversos que els temporals marítims provoquen sobre la infraestructura i les instal·lacions ferroviàries (interrupcions parcials o totals per inundacions i afectacions als sistemes d’electrificació i instal·lacions de comunicacions), Adif, que ja ha realitzat de manera periòdica un conjunt d’intervencions preventives i/o correctives, ha dissenyat una sèrie d’actuacions amb la finalitat de reduir substancialment aquesta problemàtica.
D’aquesta manera, es pretén reparar els danys causats, minimitzar aquestes afectacions i que les condicions meteorològiques adverses no generin més efectes nocius sobre la plataforma i les instal·lacions ferroviàries en una zona molt sensible, assegurant la prestació del servei en correctes condicions.

Aquesta actuació es duu a terme en coordinació amb la Direcció General de la Costa i de la Mar, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i amb l’Agència Catalana de l’Aigua. La decisió d’Adif de fer aquests treballs es justifica pels efectes dels temporals marítims, i en concret per l’ocorregut els dies 23 i 24 d’octubre de 2019, quan es van registrar onades de més de 3 metres d’altura, segons les dades recollides per l’AEMET. Aquesta actuació podrà ser cofinançada per Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea (CEF).

 

 

Deixa un comentari