Publicat el 21/05/2018

La magnitud de l’obra ha obligat a dividir-la en sis trams. D’aquesta manera que es reduiran les afectacions de trànsit i les dificultats d’accés als habitatges.

Vuitanta persones van assistir el passat dimecres a l’audiència pública celebrada a La Unió per sentir les explicacions dels responsables municipals sobre les obres de renovació del clavegueram del passeig de la Riera i expressar les seves inquietuds.
La sessió va comptar amb la participació de l’alcalde i màxim responsable d’Obres Públiques, Andreu Bosch, així com de l’arquitecte municipal, Josep Anton Novo, i de l’autor i director tècnic del projecte executiu de l’obra, Jordi Sanmillán. A més, també hi eren presents la majoria de regidors de l’equip de govern, la portaveu de l’oposició, el cap en funcions de la Policia Local i els responsables de l’empresa adjudicatària.

La magnitud de l’obra ha obligat a dividir-la en sis trams:
de la rotonda d’entrada al poble al carrer de Josep Puigoriol; d’aquí fins al torrent de les Monges; del torrent al carrer d’Antoni Gaudí; d’aquest punt al carrer de Pere Noguera; de Pere Noguera a la carretera d’en Sarró, i d’aquí fins al torrent de can Mateu i el carrer de Sebastià Dalmau. D’aquesta manera que es reduiran les afectacions de trànsit i les dificultats d’accés als habitatges.

De juny a octubre
Si no hi ha cap contratemps, les obres començaran el 4 de juny i finalitzaran el 31 d’octubre, d’acord amb el calendari de treball presentat per l’empresa Asfalts del Tordera. Aquesta constructora ha estat la guanyadora d’entre les dotze que es van presentar al concurs públic de licitació del projecte, amb un preu de 720.000 euros (IVA inclòs).
El gruix del finançament prové de la Diputació de Barcelona: 500.000 euros de subvenció directa del Pla Xarxa de Governs Locals 2015-2019, i 175.000 euros més d’un préstec de la mateixa administració a interès zero. Els 45.000 restants, fins assolir la xifra de 720.000, seran aportats per l’Ajuntament, que ha reservat una partida de 220.000 euros per fer front a altres despeses complementàries com ara l’adequació de vials i zones d’estacionament alternatives, o la senyalització provisional.

Direcció i reforç tècnic
Per fer un seguiment acurat dels treballs i resoldre les incidències que es vagin produint, l’Ajuntament ha contractat l’autor del projecte, Jordi Sanmillán, perquè dirigeixi l’obra. A més, ha reforçat els Serveis Tècnics municipals amb l’enginyer d’obres públiques Xavier Salamero, i comptarà també amb els serveis d’un enginyer de forest per garantir la protecció dels plàtans de la Riera.

830 metres de col·lector
El mateix Sanmillán va explicar l’abast de l’actuació, consistent a anul·lar el vell col·lector que hi al costat dret de la Riera i a instal·lar-ne un de nou al costat esquerre en una longitud de 830 metres, des de la rotonda d’entrada al poble fins al torrent de can Mateu. Per això caldrà creuar 53 escomeses d’una banda a l’altra, construir noves arquetes i omplir amb formigó la canonada antiga perquè no es col·lapsi i enfonsi la calçada, com ja ha passat algun cop en els darrers anys.
L’arquitecte municipal, Josep Anton Novo, va explicar que la conducció actual no arriba a dos pams de diàmetre, la qual cosa provoca que quan plou molt entri en càrrega, saltin les tapes de registre i s’inundin alguns habitatges. Per això es reemplaçarà per un nou tub de polietilè de 80 centímetres de diàmetre i 6 vegades més de capacitat portant, que s’anirà col·locant en peces de 6 metres de llarg. “S’obrirà una rasa de 2 metres de fondària, que caldrà estintolar per garantir la seguretat dels treballadors”, va dir. Malgrat els inconvenients, Novo va demanar “un vot de confiança en la velocitat d’execució de l’empresa, ja que té la maquinària i el personal necessaris per executar totes les fases d’excavació, instal·lació i pavimentació sense necessitat de subcontractar-ne cap”.

Obra inajornable
L’alcalde va admetre que es tracta d’una obra “complexa i poc vistosa perquè quedarà sota terra”, però va destacar que “és la tercera inversió municipal més important dels darrers anys, després del Poliesportiu i la Biblioteca” i va recordar que “és una obra per a tots, perquè tots la farem servir”. Conscient de les molèsties que ocasionarà la seva instal·lació, Bosch va apel·lar “a la responsabilitat política per qüestions de salubritat i seguretat, ja que la canonada és de l’any 1976 i té moltes deficiències”.
L’arquitecte municipal va confirmar que “l’obra s’ha de fer perquè la claveguera ha arribat al final de la seva vida útil” i va defensar que es faci ara, i no pas a la tardor, perquè hi ha més hores de llum solar, perquè les escoles aviat faran jornada intensiva i després vindran les vacances, i perquè el mes d’agost Teià veu reduïda la seva mobilitat.

Vies i aparcaments alternatius
Mentre durin les obres, les voreres quedaran lliures en tot moment. En canvi, el trànsit rodat s’haurà de desviar. Per això s’han estudiat diversos recorreguts alternatius que contemplen, fins i tot, l’adequació del camí de la Serra i l’obertura d’un accés provisional entre Sant Berger i el cementiri.
També s’ha previst la distribució de bosses d’aparcament dissuasives en els trams inferior, mig i superior de la Riera. Amb aquest objectiu, es millorarà l’entrada i sortida a l’aparcament de can Llaurador, i s’arranjaran el pàrquing de can Barrera i tots els terrenys de naturalesa rústica d’aquells particulars amb qui s’està pendent d’arribar a acords i de signar els convenis corresponents. “Estem parlant de bosses de certa capacitat, de més de 50 places cadascuna”, va anunciar l’alcalde.
A més, l’Ajuntament ha aconseguit la cessió temporal per part de la Generalitat de 20 places al pàrquing subterrani que hi ha a la plaça de la Cooperativa amb la intenció de posar-les a disposició d’aquells veïns que tenen garatge dins la seva finca, però que no el poden utilitzar per culpa de les obres. A raó d’una plaça per cada domicili, l’Ajuntament els facilitarà una clau electrònica per accedir-hi i una autorització nominal mentre duri l’afectació del seu tram.

Esforç comunicatiu
Per informar de les obres, l’Ajuntament editarà un Butlletí Municipal i una publicació específica amb els plànols de les afectacions i les alternatives viàries, i habilitarà un correu electrònic per comunicar directament amb els Serveis Tècnics: obresriera@teia.cat . El seu responsable es va comprometre ahir a fer “tot el possible per atenuar i abordar els problemes que sorgeixin”.
A més, l’alcalde va anunciar que es convocaran reunions específiques amb els veïns de cada tram a mida que avancin les obres, i d’altres de sectorials. El dia 30 de maig, per exemple, se’n farà una a les 20.30h a la sala de plens per parlar amb els titulars d’activitats econòmiques.

Preguntes dels veïns
Al final de la sessió es van obrir tres torns d’intervencions del públic, amb preguntes de tota mena sobre aparcament, recorreguts alternatius, senyalització, serveis d’emergències i trànsit escolar. També n’hi va haver algunes de relacionades amb el soterrament de la Riera. En aquest punt, l’alcalde va deixar clar que aquesta obra no hi té res a veure, però que és compatible amb un eventual endegament, i va assegurar que l’Ajuntament “no hi renuncia” i que per això seguirà pressionant a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè actualitzi el projecte de soterrament de l’any 2009 i al Ministeri de Medi Ambient espanyol perquè el doti econòmicament als pressupostos generals de l’Estat.

Deixa un comentari