Publicat el 26/05/2015

Com informa elmasnouviu.cat, el passat dimarts 19 de maig, l´alcalde, Pere Parés, i el regidor representant del Govern del Masnou a la Mancomunitat, Jordi Matas, juntament amb l´alcalde de Teià, Josep Botey, van visitar les obres a l´equipament. Els treballs van començar a principi d´any i serviran per facilitar la circulació a dins de la instal·lació i milloraran alguns espais d´aportació de residus.
Les obres preveuen una ampliació, amb la incorporació d´una nova bàscula i la renovació i reubicació de l´antiga i l´adaptació de noves rasants del vial est per d´encabir-hi la plataforma per a la bàscula d´accés i la seva urbanització.
D´aquesta manera, es garanteix la funcionalitat i la idoneïtat de les infraestructures i serveis necessaris i es dota els vials de pavimentació per tal que aconsegueixin una bona qualitat del servei per als usuaris.
La deixalleria mancomunada d´Alella, el Masnou i Teià va ser inaugurada l´any 2002, i l´any 2007 la mancomunitat de serveis va posar en funcionament el servei de deixalleria mòbil. Els residus recollits a la deixalleria mancomunada es transporten a les plantes de gestió corresponents, on es reciclen i tracten amb la finalitat que tornin a entrar en el cicle productiu i de consum, així com per minimitzar la fracció de residus enviats a la incineradora.
L´aportació de residus a la deixalleria comporta un important estalvi de recursos i d´energia, ja que la reutilització i el reciclatge d´un material és molt més barat, des del punt de vista econòmic, energètic i mediambiental, que produir-lo de nou.

Deixa un comentari