Publicat el 06/03/2014

A partir dels resultats quantitatius extrets d´una enquesta que prèviament se’ls havia administrat, els assistents a la sessió el passat 26 de febrer van consensuar que calia prioritzar els serveis “smart” següents: administració electrònica (gestors d’expedients, oficines virtuals…), gestió d’edificis i infraestructures,  videovigilància, bústia ciutadana (incidències urbanes per part de la ciutadania) i “smartgrid” (monitorització del consum elèctric) i “smartmetering” (comptadors intel·ligents de consum en temps real).
La jornada va finalitzat amb el compromís d´organitzar una trobada de format similar al TecnoCampus Mataró Maresme per visitar el nou Centre de Processament de Dades de l’Ajuntament de Mataró i fer un treball de discussió en detall sobre possibles serveis a incloure en el catàleg d’aquest equipament.
D’altra banda, el potencial tecnològic de la futura Xarxa Comarcal ha de facilitar situar el Maresme com a territori competitiu, transitant de l’smart-city (ciutat intel·ligent) a l’smart-county (comarca intel·ligent) mitjançant un ús intensiu de les noves tecnologies i de la cooperació intermunicipal.

Deixa un comentari