Publicat el 09/02/2021

La cartografia marina resultant servirà com a base per als estudis previs del Pla d’estabilització de les platges de l’AMB

L’AMB va elaborar una campanya batimètrica de les platges del Besòs el passat mes de maig del 2020. Ara, s’han publicat en obert els resultats (https://geoportalcartografia.amb.cat/AppGeoportalCartografia2/index.html) i aquest coneixement s’integrarà al Pla d’estabilització de les platges i servirà com a base dels estudis previs del litoral metropolità nord, que es presentaran entre el febrer i el març d’aquest any.
Les mesures que es van portar a terme s’han materialitzat en una sèrie de mapes i models que simulen com és la part submergida del litoral metropolità.
El producte resultant consisteix en un model digital del fons marí amb diferents colors que expressen les diferents profunditats i la visualització d’altres elements, com poden ser roques, espigons submergits o dics.

Els fons marí del litoral metropolità
A través d’aquesta cartografia han pogut observar l’existència d’una rampa o pendent que assoleix gairebé 20 metres de profunditat i va baixant des de primera línia de la costa fins a 400 metres de distància en línia recta.
Concretament, el litoral de Sant Adrià de Besòs assoleix profunditats més grans a menys distància: 18 metres de profunditat a 300 metres de distància respecte de la primera línia de mar.
A Badalona, aquesta rampa és molt més pronunciada, de tal manera que a menys distància hi trobem més profunditat: 20 metres de fondària a 300 metres de l’espigó del Port de Badalona.
D’altra banda, a Montgat el fons marí és més suau i la rampa submergida és menys inclinada, però parteix de nivells més profunds a primera línia de la costa. Té una fondària de 10 metres a una distància de 500 metres, mesurada des de la línia de la costa.

Com es va elaborar l’estudi?
Aquest estudi, que es va portar a terme a Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat, va captar  mesures fins a 20 metres de profunditat i en una franja de 400 a 500 metres de distància des de la línia de la costa.
Aquestes franges són les que més varien en cas de temporals i les que més influeixen en les platges emergides i, per tant, són les zones on s’emprendrien accions correctores per frenar el retrocés de la costa.
Aquesta radiografia, que rep el nom tècnic de topobatimetria, es va fer utilitzant una embarcació equipada amb diferents instruments, com sondes que emeten ones sonores i un GPS. També hi va treballar un topògraf.
L’estudi va durar 8 dies. Per una banda, l’embarcació va prendre mesures des d’un metre i mig de profunditat fins a 20 metres sota l’aigua.
La presència de relleu submergit es calcula gràcies a una sonda, que determina la fondària en funció del temps que triga l’ona sonora a anar des de l’embarcació fins al fons marí, rebotar i retornar a la superfície. Per la seva banda, el topògraf, equipat amb neoprè i un GPS, va mesurar la profunditat restant: des d’un metre i mig fins arran de sorra. A més, també va mesurar la part emergida de la platja.
A banda de la metodologia convencional que s’utilitza en cartografia, l’AMB també va fer una prova pilot amb un dron aquàtic amb l’objectiu de poder contrastar el resultat, tant de l’embarcació com del topògraf. Aquest aparell de tecnologia capdavantera consisteix en una petita embarcació controlada remotament i molt fàcil de maniobrar.

Quins usos pràctics té la cartografia marina?
La funció pràctica principal és obtenir coneixement per elaborar estudis científics i projectes com el Pla d’estabilització de les platges, que aportarà solucions a la regressió estructural que pateixen les platges metropolitanes.
A més, la cartografia marina permet conèixer el volum de sorra emmagatzemat a la platja submergida (és a dir, la part de la platja que es troba sota l’aigua de manera permanent) i que pot ser mobilitzada de manera natural cap a la platja seca (és a dir, la part de la platja “‘visible”, des d’on trenquen les onades fins als passejos marítims).
Axí com altres usos molt útils per tenir un seguiment de l’evolució del fons marí, ja que permet preveure les aportacions de sorra a partir de l’evolució d’aquesta al llarg del temps; conèixer, seguir i monitorar l’impacte dels temporals o del canvi climàtic sobre la variabilitat de les sorres; definir o quantificar, gràcies a la topografia o perfil del fons marí, la força potencial de l’onatge en cas de temporal amb l’objectiu de preveure i minimitzar-ne els danys; fer abalisament de les boies que separen la zona de banyistes de la zona d’embarcacions, entre d’altres.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari