Publicat el 30/03/2015

L’Ajuntament de Mataró, a través de l’Associació Catalana de Municipis, ha finalitzat el procés de negociació de la pròrroga del contracte de subministrament elèctric, que preveu una reducció de preus i la utilització d’energia obtinguda a partir de fonts renovables.
Com informen des del consistori, d’acord amb la clàusula 26 de renovació de preus, prevista en el plec de clàusules administratives, s’ha aconseguit una reducció d’un 1,6 % en els preus del terme d’energia. En valors absoluts, representa una rebaixa d’1,77 € / MWh en totes les tarifes.
 
D’altra banda, a partir d’aquesta segona pròrroga, el subministrament d’energia elèctrica per a tot l’Ajuntament serà amb energia 100 % verda, fet que contribuirà de manera decisiva a complir amb els objectius 20/20/20 de l’Estratègia Europa 2020.
L’Ajuntament mataroní es va adherir al juliol de 2008 al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una Europa amb energies sostenibles, comprometent-se a aconseguir els objectius comunitaris de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions d’eficiència energètica i d’energies renovables. Així mateix, es comprometia a definir un Pla per assolir les reducció del 20 % de les seves emissions a l’any 2020, el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Mataró, aprovat al 2009.
Les noves condicions del contracte de subministrament elèctric tindran vigència a partir de l’1 d’abril.

Deixa un comentari