Publicat el 21/07/2015

L´Associació Catalana d’Empreses Constructores d’Obra Pública (Constcat), que agrupa 25 empreses constructores d’obra pública d’àmbit català, s’ha adherit a PIMEC.
L’objectiu és reforçar la representació, gestió i defensa dels interessos econòmics, socials i empresarials dels membres que formen part de Constcat, així com potenciar la seva presència davant els organismes de les administracions autonòmiques, i l’Administració general de l’Estat.
Els associats de Constcat són empreses, exclusivament catalanes, de grandària mitjana que desenvolupen la seva activitat en el sector de l’obra pública i que en conjunt representen un volum de facturació proper als 1.000 milions d’euros, donant feina a més de 2.000 treballadors de forma directa.
El president de Conscat, Manuel Romero, assenyala que “el sector de la construcció d’obra pública és un dels referents amb major pes en l’economia del país però en els darrers anys està vivint un moment de transició”. Per això, Constcat té com a prioritats, potenciar les relacions entre les empreses del sector, satisfer les seves necessitats i constituir-se com interlocutor vàlid davant les administracions públiques catalanes i estatals, els seus organismes autònoms, entitats públiques dependents, tribunals, associacions, col·legis, cambres de comerç, federacions, sindicats de treballadors i tècnics o qualsevol altra entitat.
De la seva banda, el president de PIMEC, Josep González, s’ha mostrat molt satisfet amb l’adhesió perquè “aquesta associació aporta una gran experiència i solidesa que ajuda a generar un clima de confiança imprescindible en aquests moments per consolidar una nova etapa de prosperitat econòmica”.

Deixa un comentari