Publicat el 26/11/2021

L’arxiu dona les gràcies a la família Massana i Torres per la donació del document i la seva amabilitat en tot moment

El document, amb data de 1577, el va realitzar el llavors notari de Vilassar Cristofor Vehil per tal de documentar una venda de terra sota la fórmula de carta de gràcia.
L’arxiu municipal per la seva part, procedirà a la catalogació, descripció i instal·lació de l’esmentat document juntament amb la resta de patrimoni documental que es custodia a les instal·lacions de can Banús.
Entre les seves funcions, l’Arxiu municipal té la de protegir i difondre el patrimoni documental de Vilassar de Dalt i resta obert a rebre donacions de documentació que puguin ser d’interès per al municipi.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Vilassar de Dalt

 

Deixa un comentari