Publicat el 05/10/2022

L’Ajuntament té en marxa transició energètica “Mataró pel Clima”, un pla d’acció que inclou més de 100 accions encaminades a mitigar el canvi climàtic i pal·liar els seus efectes.

 

 

 

La Junta de Portaveus, celebrada el 3 d’octubre, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada pel grup municipal del PSC per avançar en la transició energètica i augmentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis de propietat pública

L’emergència climàtica i la crisi energètica dels últims mesos provocada per la guerra d’Ucraïna i la conseqüent pujada dels preus, està tenint una forta incidència en l’economia i, per extensió, en la ciutadania, fent més necessari que mai accelerar la implantació del nou model energètic renovable.

Les directives europees d’energia i la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, entre altres normatives, defineixen les dues línies principals per impulsar la Transició energètica renovable: l’estalvi i eficiència energètica i la implantació de renovables distribuïdes.

L’Ajuntament de Mataró té en marxa l’estratègia “Mataró pel Clima”, un pla d’acció que inclou més de 100 accions encaminades a mitigar el canvi climàtic i pal·liar els seus efectes.
Dins d’aquest pla, destaca, en l’àmbit de l’estalvi energètic i les energies renovables, la instal·lació, per part de l’Ajuntament de Mataró, de plaques fotovoltaiques a diverses instal·lacions municipals, entre les quals destaquen el Poliesportiu Teresa Maria Roca, la Pista Poliesportiva Remigio Herrero, l’Escola Marta Mata, l’Institut Miquel Biada i el Centre Cívic del Pla d’en Boet.

A més, a la Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana s’han aprovat recentment 12 noves instal·lacions fotovoltaiques a cobertes d’equipaments municipals, amb una inversió de 635.000€.
Abans de finalitzar el present mandat, l’Ajuntament preveu aprovar un altre paquet equivalent amb l’objectiu de poder aprofitar la capacitat de generació d’energia per autoconsum, suposant un important estalvi econòmic al consistori i posant les bases pel desenvolupament de projectes d’autoconsum compartit amb la ciutadania en situació de vulnerabilitat energètica.

En contrast amb aquest esforç de l’Ajuntament de Mataró, la Generalitat no ha dut a terme encara instal·lacions d’aquest tipus a cap dels equipaments dels que disposa a Mataró.
Cal que el conjunt de les Administracions Públiques ens creguem l’aposta per les energies renovables com un element clau en la lluita contra el canvi climàtic.
Tanmateix, creiem fermament que aquest procés de transició energètica pot generar oportunitats per les empreses i els treballadors/es de la nostra ciutat, a traves de l’estratègia de contractació pública, de la capacitació de nous perfils professionals que demanda el sector i de l’acompanyament a la inserció laboral de treballadors de la ciutat.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa l’adopció dels següents acords:

  1. Instar la Generalitat de Catalunya a instal·lar plaques fotovoltaiques a tots els equipaments de la seva propietat a la ciutat de Mataró en què tècnicament sigui possible.
  2. Traslladar els presents acords a la Generalitat de Catalunya”.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari