Publicat el 02/09/2017

La majoria de les incidències són per no estar donats d’alta al cens.

L’Ajuntament ha iniciat un procés de regularització dels guals al municipi per posar fi a les nombroses anomalies detectades després d’una inspecció tècnica. La majoria de les incidències són per no estar donats d’alta al cens.

Des del consistori ha començat un enviament de cartes a les persones afectades per donar a conèixer que se’ls dóna d’alta d’ofici en el corresponent padró fiscal de la taxa de gual i altres reserves de la via pública.
A cada carta es fa constar que tenen un termini d’audiència de quinze dies per presentar al·legacions i se’ls hi dóna una data concreta perquè puguin ser ateses, personalment, si ho necessiten, a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament.
Així mateix, per a qualsevol consulta les persones interessades disposen del següent correu electrònic anna.gutierrez@atc-sig.com. 

Deixa un comentari