Publicat el 27/12/2022

La Diputació de Barcelona ha elaborat el document del Verd Urbà, que analitza l’estat dels espais verds i fa propostes de planificació, gestió i manteniment

 

 

 

El Pla Director del Verd Urbà de Teià és una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública. Permetrà al municipi maresmenc conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents, així com la idoneïtat de les espècies, segons el model de verd urbà del municipi. El treball ha tingut un cost de 10.000 euros, aportats per la Diputació de Barcelona.

Una superfície verda superior a la mitjana
Teià té una població de 6.532 habitants i una superfície d’espais verds urbans de gairebé 37 hectàrees i més de 1.800 arbres, dels quals 1.200 són arbrat viari. Prop de 9 hectàrees són utilitzables per la ciutadania.
El document situa la quantitat d’arbrat dins els índexs de referència, tot i que la superfície d’espais verds és molt superior a la mitjana.
La diagnosi conclou que falten connexions entre els diferents espais verds, sobretot dins el centre urbà. Sobre l’arbrat viari, hi ha pocs arbres en relació al total de carrers. També hi ha poca diversitat: dues espècies suposen la meitat de tot l’arbrat. Per això, cal reorganitzar i optimitzar la gestió actual del verd urbà, si bé des de l’Ajuntament s’estan fent esforços de millora.

Tres línies estratègiques de millora
El Pla Director proposa tres línies estratègiques. En primer lloc, l’optimització i la reorganització de la gestió. A continuació, la millora de la funcionalitat del verd urbà i la creació d’un espai central. Per últim, la millora de l’arbrat i l’increment de les vies arbrades.
En base a aquestes línies, es desenvolupen 4 propostes estratègiques per, entre d’altres mesures, interconnectar espais verds del centre històric. A més, hi ha 23 criteris de la vegetació, l’arbrat, l’aigua i la gestió municipal. I set propostes més de disseny, manteniment i valoració de necessitats.

En últim lloc, el pla incorpora propostes puntuals prioritzades i valorades econòmicament.

 

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

 

Deixa un comentari