Publicat el 26/03/2021

L’Ajuntament modificarà les condicions d’accés i d’estada a l’aparcament públic de can Bruguera per resoldre les diverses problemàtiques que s’hi registren. La decisió ha estat presa després que la Policia Local ha emès un informe sobre la situació actual i les propostes de millora

Característiques del recinte
L’aparcament de can Bruguera es troba situat al número 139 del Passeig de la Riera i ocupa la feixa inferior de l’esmentada propietat. Té accés directe des del carrer de Sebastià Dalmau, el terreny és de sauló compactat a l’aire lliure i té capacitat per a 110 vehicles.
Des de 2018, l’Ajuntament disposa del solar en règim de comodat per destinar-lo a aparcament públic gratuït. Es tracta d’una cessió temporal, pendent de consolidar definitivament a través de la transformació urbanística de la finca. Des de la perspectiva municipal, can Bruguera proveeix Teià d’una oferta d’aparcament necessària amb l’execució de la proposta de pacificació del trànsit al centre de la població per fomentar espais de convivència lliures de cotxes i potenciar els desplaçaments curts a peu.
Per donar a conèixer l’existència d’aquesta bossa d’aparcament i guiar els conductors fins a la seva ubicació, la Policia Local recomana que s’instal·lin almenys tres lames o rètols de direcció a diversos punts de la xarxa viària de la població.

Horari d’obertura
El contracte entre les parts estableix que l’Ajuntament, en la seva qualitat de comodatari, vetllarà perquè el recinte s’obri de dilluns a divendres de 7 a 23h. Els caps de setmana, el tancament té lloc a mitjanit. Normalment, la Policia Local és la responsable d’obrir i tancar la porta. En moltes ocasions, els agents han d’obrir el barri a diferents veïns, que per causes urgents o per descurança, necessiten treure-hi el cotxe. Per reduir al màxim aquestes incidències, l’Ajuntament ha reforçat la senyalització de l’entrada amb un senyal informatiu de pàrquing, amb l’especificació de l’horari d’obertura.

Dipòsit permanent
A causa de la pandèmia, al llarg de l’any 2020 can Bruguera s’ha consolidat com un estacionament de llarga durada i alguns vehicles n’han perllongat l’estada.
La Policia ha constatat que a can Bruguera hi ha aparcats permanentment quatre autocaravanes, dos camions, una furgoneta i tres turismes, alguns dels quals no disposaven d’assegurança en vigor o tenien pendent passar la inspecció tècnica obligatòria de vehicles.

Per evitar aquest fenomen, la Policia proposa dues mesures: instal·lar-hi un senyal de prohibició d’aparcar vehicles de més de 2,50 metres d’altura i delimitar-ne l’accés amb un pòrtic d’aquestes dimensions. Alternativament, l’Ajuntament es compromet a “estudiar la ubicació i habilitació d’un aparcament específic d’autocaravanes, que doni servei als usuaris d’aquests turismes”, ja que es tracta d’una necessitat que també s’ha detectat en altres carrers del municipi.

Conducció temerària
El passat estiu es va detectar que alguns conductors realitzaven virolles dins de l’aparcament; “unes pràctiques de conducció negligent” consistents a efectuar “cercles envolvents amb derrapades i a gran velocitat, amb risc evident envers les persones i els bens estacionats”. Fins i tot en una ocasió un turisme va impactar contra una de les autocaravanes.
Per obstaculitzar aquests comportaments, l’Ajuntament hi col·locarà unes barreres o separadors modulars de plàstic que redistribueixin i ordenin les places d’estacionament.
La Policia avança que si aquestes mesures no fossin suficients, aleshores “es valoraria l’opció de permetre únicament l’aparcament lliure entre les 23h i les 7h i prohibir l’estacionament nocturn als vehicles que no tinguin distintiu de residents”. En aquest cas, caldria modificar l’ordenança de circulació de vehicles municipal per definir el règim especial de resident i els supòsits que abastaria.

 

Deixa un comentari