Publicat el 15/11/2017

L’objectiu d’aquesta mesura és fer un diagnòstic de l’estat del parc d’instal·lacions solars a la ciutat

L’Ajuntament comprovarà el funcionament de les instal·lacions de les plaques solars que hi ha a Badalona atès que, com alerten els professionals, hi ha indicis que una part del parc solar instal·lat al municipi, com succeeix a la resta de Catalunya, no funciona adequadament. Durant la inspecció s’analitzarà el manteniment que es fa per part de les comunitats de veïns, o si hi ha deficiències en el disseny o en la posada en marxa de les instal·lacions per assegurar-ne el correcte funcionament.

La lluita contra el canvi climàtic té com a eix principal la transició cap a un nou model energètic. La substitució progressiva dels combustibles fòssils per energies renovables és una mesura capital dins d’aquesta transició. L’ordenança Solar de Badalona, aprovada l’any 2003, és un instrument que es va concebre per tal d’avançar cap a aquest objectiu.

El sector residencial, conjuntament amb el transport, són els grans consumidors d’energia a les àrees urbanes. Totes les estratègies de lluita contra el canvi climàtic, recollides en la reglamentació comunitària i als diversos plans de les Administracions, impliquen l’adopció de mesures per reduir de manera dràstica el consum energètic, així com les emissions de CO2 associades. En aquest sentit, entrarà en vigor pròximament l’obligatorietat que les noves construccions tinguin un consum proper a zero i, des del govern municipal, es considera que és important poder garantir que les mesures que s’apliquin per reduir els consums són efectives per assolir els objectius per als quals van ser dissenyades.

Revisió d’una vintena d’instal·lacions d’aquí a finals d’any
Des del 2003 s’han instal·lat a la ciutat més de 8.000 metres quadrats de plaques solars per a l’escalfament de l’aigua calenta. L’Ajuntament de Badalona pretén conèixer l’estat actual del parc d’instal·lacions solars de Badalona i, en cas necessari, promoure l’adopció de les mesures necessàries per a garantir el compliment dels objectius fitxats.
En una primera fase està prevista la inspecció de 20 instal·lacions fins a finals d’any. En aquest sentit s’ha recollit la preocupació, expressada pel Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès Nord i Baix Maresme (AEMIFESA), sobre l’estat del parc solar i la necessitat d’actuar per a la seva millora.
El 2n tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit Badalona Habitable, Àlex Mañas, ha manifestat que “considerem molt important garantir que les instal·lacions funcionen i es mantenen de manera correcta. Els beneficis econòmics i ambientals només es poden obtenir si les plaques solars tèrmiques fan la seva funció de manera correcta”.

 

Deixa un comentari