Publicat el 16/01/2023

Les obres de l’Ateneu tenen un període d’execució de sis mesos. Paral·lelament, es contractarà la instal·lació d’un nou escenari i s’instal·larà un ascensor per garantir l’accessibilitat a totes les plantes de l’edifici

 

 

 

Aquesta setmana, concretament divendres 20 de gener, està previst signar l’acta de replanteig que donarà inici a les obres per adaptar i adequar el conjunt d’instal·lacions del teatre de l’Ateneu Vilassanès a la normativa d’ús i de seguretat vigents, amb la finalitat de tornar a obrir l’equipament al públic i recuperar la seva plena activitat cultural.
El teatre és propietat de l’Ajuntament des de l’abril del 2019, quan el consistori en va fer la compra dels 1.3332 m2 que acullen el teatre, l’amfiteatre, el vestíbul i els serveis, per un preu de 280.000 €.
La diagnosi de l’estat de la instal·lació va concloure que l’espai no reunia les condicions òptimes de manteniment ni de seguretat mínimes necessàries per al desenvolupament de les activitats culturals que s’hi realitzaven.

Adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent
El pressupost de les obres a executar és de 684.338,95 euros (IVA inclòs) i inclou la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut. Amb l’actuació, s’adaptaran totes les instal·lacions interiors d’electricitat i il·luminació, mecànica de ventilació, climatització i antiincendis, sense canvis en la distribució existent ni en l’envolvent actual de façanes i coberta.

A l’interior del teatre, s’hi faran les següents actuacions:

 • Es renovarà el fals sostre del teatre i l’amfiteatre amb la instal·lació d’un nou cel ras acústic tant en la zona d’amfiteatre com en la zona de sota coberta de la sala de teatre.
 • S’eliminaran les barreres arquitectòniques de les portes de sortida posteriors que donen accés al passatge de Sant Josep. D’aquesta manera, es dotarà l’equipament de sortides d’emergència adaptades, eliminant les barreres arquitectòniques actuals.
 • S’arranjarà tota la instal·lació elèctrica de Baixa Tensió per adaptar-la a la normativa i es farà el canvi de lluminàries per altres de tecnologia LED.
 • Es farà el tractament ignífug de protecció de l’estructura de la coberta del teatre i de tots els elements tèxtils del teatre, tant revestiments horitzontals com verticals, i el pati de butaques.
 • S’implantarà una xarxa de detecció d’incendis i s’instal·laran boques d’incendis.
 • S’arranjarà tota la instal·lació de climatització i es milloraran les condicions d’aïllament tèrmic de la xarxa de conductes de la sala de màquines i del teatre.
 • S’adequarà la sala de calderes i es renovarà la xarxa de distribució del gas actual per conductes de coure, actualitzant la instal·lació a la normativa vigent.

Nou escenari
D’altra banda, es contractarà la instal·lació d’un nou escenari que substituirà l’existent, amb l’objectiu d’adaptar-lo als actuals estàndards de qualitat i d’usos propis de les arts escèniques, acomplint amb la normativa vigent específica d’ús i de seguretat.

L’actuació es basarà en tres fronts:

 • L’ampliació de la superfície escènica, suportada per un nou sistema de mòduls.
 • La construcció d’una nova estructura metàl·lica de quatre torres i trama tipus “Trust” de quatre vies, telescòpica d’accionament elèctric, per facilitar l’accés i manipulació dels equips lumínics a peu de l’escenari.
 • La dotació de dos nous accessos laterals, adaptats i inclusius, paral·lels a les sortides d’emergència del teatre.
 • La incorporació de nous cortinatges per a la formació de l’espai escènic: teló de fons, teló de boca així com bambolines i cametes per adaptar-se als diferents formats d’espectacles.

Instal·lació d’un ascensor

Per tal de millorar l’accessibilitat i mobilitat des dels accessos principals de l’equipament cultural a totes les plantes de l’edifici, s’ha contractat la redacció d’un projecte tècnic per a la instal·lació d’un ascensor. Actualment, s’està en procés de licitació del contracte d’obres per a la instal·lació, on caldrà adaptar l’estructura de l’edifici.

Projecte definitiu de rehabilitació de l’Ateneu

Finalment, des del consistori s’està preparant el concurs d’idees per al projecte de rehabilitació i reforma total de l’Ateneu, que renovarà completament l’equipament cultural amb l’objectiu d’aconseguir un nou teatre, totalment rehabilitat.

Aquest projecte es realitzarà sota la premissa d’aprofitar la inversió econòmica del conjunt d’actuacions que ara comencen. Del concurs de projectes sortiran quatre propostes finalistes, de les quals l’avantprojecte guanyador del concurs d’idees marcarà la línia principal per a la redacció del projecte per a un nou teatre a Vilassar de Mar.

 

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Vilassar de Mar

 

Deixa un comentari