Publicat el 28/06/2022

Aquest conveni afavorirà la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats

 

 

 

L’alcaldessa d’Argentona, Gina Sabadell, i la directora general de MicroBank, Cristina González, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.
Amb la signatura d’aquest acord, s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora, afavorint la igualtat d’oportunitats amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat.
En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social.
Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros.
Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament d’Argentona.
El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.
En virtut d’aquest conveni, l’entitat es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per l’entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’Ajuntament d’Argentona té entre els seus objectius el foment de l’emprenedoria, la innovació i la promoció del teixit empresarial. El consistori ofereix aquest suport a través del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Argentona, que proporciona informació, orientació, assessorament i formació per a la creació i consolidació d’empreses, així com acompanyament, assessorament i mediació per l’accés al finançament.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, completa el compromís de l’entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat.
MicroBank té com a missió contribuir al progrés i el benestar de la societat facilitant finançament a aquells col·lectius i projectes on es generi un impacte social.

Durant el 2021, MicroBank ha finançat a Catalunya 36.386 projectes amb impacte social per valor de 326,8 milions d’euros, dels quals 29.612 microcrèdits per valor de 182,4 milions d’euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 4.915 per un import de 64,9 milions d’euros es van concedir per a fer costat a emprenedors i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Catalunya 1.859 projectes d’economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 79,4 milions d’euros durant el 2021.

 270 entitats col·laboradores actives
En la concessió dels microcrèdits, a banda de l’extensa xarxa d’oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha 270 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d’assistència econòmica i social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

 

Redacció
Imatge:(d’esquerra a dreta): Gina Sabadell, alcaldessa d’Argentona, Patricia Trillo, directora del centre d’institucions de CaixaBank a Barcelona, i Josep Casas, director d’àrea de negoci de CaixaBank al Maresme Centre – Mataró.
Font: MicroBank i Ajuntament d’Argentona

 

Deixa un comentari