Publicat el 26/10/2018

Es tracta d’un instrument de millora en el procés d’implantació d’una administració plenament electrònica i d’assoliment d’un grau òptim de transparència i d’accés del ciutadà a la informació i a la documentació dels ens locals

L’Ajuntament del Masnou s’ha adherit a l’acord marc de subministrament del sistema de vídeoactes i transmissió de plens de l’Associació Catalana de Municipis que permet enregistrar sessions plenàries, gestionar els arxius, emmagatzemar les dades i signar de forma digital les actes.

Aquest sistema de gravació d’actes, amb signatura digital reconeguda, permet substituir la tradicional acta en format paper i reflecteix de forma més fefaent el contingut de les intervencions fetes i dels acords presos. Es tracta d’un instrument de millora en el procés d’implantació d’una administració plenament electrònica i d’assoliment d’un grau òptim de transparència i d’accés del ciutadà a la informació i a la documentació dels ens locals.

La primera sessió enregistrada amb aquest sistema va ser la del Ple ordinari del mes de juny. Les videoactes poden ser consultades al portal de reproducció de videoactes de l’Ajuntament del Masnou  i permet la cerca de punts i d’intervencions.

Principals avantatges:

Seguretat: El fet que el sistema de videoactes enregistri totes les intervencions –tant en vídeo com àudio– suposa una eina imprescindible per garantir l’exacte certificació de les intervencions efectuades i dels acords presos.
Simplicitat: Aquest sistema permet substituir un procediment de transcripció que esdevé llarg i complex obtenint un estalvi en hores, mantenint la informació tractada en els plens municipals.
Flexibilitat: El sistema de videoactes es pot adaptar a diferents solucions tecnològiques que els ajuntaments puguin estar utilitzant. Permet incorporar la retransmissió en directe i aprofitar els micròfons i/o càmeres actuals.
Ordre: L’acta es conforma en base al que s’enregistra i això obliga a qui intervé a usar el micròfon (perquè quedi enregistrat). Així, allò que no s’enregistra no forma part de l’acta, fet que evita interrupcions perquè qui parla ha de tenir l’ús de paraula a través del seu micròfon.
Transparència: Permet fàcilment incorporar la sessió del ple a la pàgina web de l’ens local facilitant en obert i de forma ordenada tota la informació (intervencions, acords, documents…)
Projecció: Les solucions facilitades permeten als membres del ple tenir accés a totes les intervencions, seves o d’altres, possibilitant donar a conèixer-les.

Més  informació: https://www.acm.cat/compres/productes/videoactes

Deixa un comentari