Publicat el 30/12/2016

 

Fins al 24 de gener de 2017 es pot presentar la sol·licitud per a la concessió de subvencions a entitats per al foment de la pràctica d’activitats físiques i esportives. 

Al web municipal www.vilassardemar.cat es troben els impresos de sol·licitud i les bases reguladores amb el procediment, requisits i criteris que es seguiran per atorgar les subvencions. 

El pressupost màxim que des del consistori es destinarà aquest any 2016 serà de 36.000 euros. Per al programa 1, és a dir, funcionament habitual de les escoles d’iniciació esportives: 30.000 euros; i per al programa 2, és a dir, funcionament habitual d’activitats d’esports de lleure, 6.000 euros. 

Els criteris d’atorgament de subvencions es basen en el nombre d’esportistes, la capacitat econòmica i el foment de l’esport femení dels clubs o entitats. 

* Enllaç directe als documents de la convocatòria:
http://www.vilassardemar.cat/recursos-compartits/arxius/convocatoria-subvencions-esports-2016

Deixa un comentari