Publicat el 27/07/2015

La Junta de Govern de l’Ajuntament aprova un conveni el 28 de juliol amb la companyia subministradora de l’aigua al municipi, Aigües de Vilassar, SLU, amb l’objectiu d’ajudar a les famílies que tenen dificultats per afrontar el pagament dels rebuts de l’aigua, conscients ambdues parts que la situació de crisi fa que moltes famílies pateixin problemes econòmics per fer front al pagament dels serveis bàsics.
L’any 2014 ja es va establir un primer conveni mitjançant el qual la companyia d’aigua feia una aportació màxima de 2.000 euros per pal·liar les possibles situacions de famílies que tenen dificultats pel pagament d’aquest subministrament. Enguany aquest import s’ha doblat i Aigües de Vilassar farà una aportació de 4.000 euros. Aquest import constarà com una donació a l’Ajuntament. Serà el departament de Serveis Socials del consistori qui establirà els criteris pels quals una família podrà obtenir l’ajut per pagar el rebut de l’aigua. El conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2015 i podrà ser prorrogat.
Aquesta ajuda s’afegeix a les que ja presta l’Ajuntament a través dels Serveis Socials Municipals dedicant una part del pressupost en concepte d’ajuts d’emergència per subministraments bàsics (aigua, llum i gas), ajuts que pretenen evitar els talls de subministraments i donar un suport econòmic a les famílies amb més dificultats socials i econòmiques.

Deixa un comentari