Publicat el 21/03/2016

Una operació de dació en pagament d’actius immobiliaris que s’ha signat aquest dijous 17 de març amb Bankia, suposa per l´Ajuntament desprendre’s al voltant de 10 milions d’euros del deute municipal vinculats a l´operació fallida de promoció immobiliària de can Manyer. 

Amb aquest acord, el consistori aconsegueix rebaixar més d’un terç del deute municipal històric municipal prové en bona part de l’operació immobiliària que l’any 2008 va fer l’empresa municipal VISERMA a can Manyer, i l’adquisició de sòl per a una futura promoció d’habitatges de protecció oficial (HPO) al Ravalet. L’agudització de la crisi econòmica, però, va aturar les vendes i l’operació va fracassar, portant l’empresa municipal i, de retruc, l’Ajuntament a una situació econòmica molt crítica. Per reconduir la situació, el 2011, VISERMA es va acollir a un concurs voluntari de creditors, i es va elaborar un pla de viabilitat financera. L’empresa superà el concurs de creditors i fou a partir d’aleshores, el 2013, que l’ajuntament i l’entitat creditora de la major part del deute financer contret per VISERMA, Bankia, encetaren la negociació que ha conclòs enguany amb l’acord de 17 de març.  

Aquesta operació enceta una nova etapa per a l’administració local a Vilassar, basada en el sanejament, la millora en la prestació de serveis públics, i en la sostenibilitat progressiva de la institució.

És important retenir que els deutes de VISERMA, sumats als de l’Ajuntament, van fer que el consistori acumulés 31M € de deute global l’any 2012. El pla de sanejament iniciat l’anterior mandat ha permès reduir-los fins els 24.333.000 M € de març de 2016, una xifra encara excessiva per a les possibilitats del consistori. Ara, però, el deute se situa pròxim als 15M € gràcies a l’acord que s’ha arribat amb Bankia mitjançant el qual l’Ajuntament dóna a l’entitat els habitatges (13), locals comercials (4), trasters (25) i places d’aparcament (110) del sector de can Manyer que no s’han venut, però, en canvi, conserva la Nau Vella, nau històrica industrial, catalogada com a bé patrimonial, i que en el futur acollirà el museu tèxtil de Vilassar. 

En contrapartida a la preservació d’aquest equipament singular, l’Ajuntament ha compensat l’entitat financera amb dos solars, un a la urbanització Santa Maria i l’altre a La Galbanya. Aquests dos terrenys estan contemplats en el POUM com a solars destinats a habitatge de protecció oficial (HPO) i, per tant, Bankia restarà obligada a construir-hi únicament habitatge protegit que es posaria al mercat al preu fixat per la Generalitat. En el cas del solar de Sta. Maria, a més, l’Ajuntament serà titular d’un equipament públic. El darrer punt de l’acord inclou les cases del Ravalet i el seu solar, també estipulades per ubicar-hi habitatge protegit. A Sta. Maria hi haurà 22 HPO, a La Galbanya 12 (HPO), i al Ravalet 12 (HPO).

Benefici de l’operació per a Vilassar de Dalt:

– Reducció dràstica del deute municipal (de 25M € a 15M € ), fet que permetrà a curt sortir de la tutela financera del Ministerio i no incrementar la pressió fiscal a la ciutadania.
– El municipi obre la porta a una futura promoció d’HPO (un total de 46 habitatges).
– La Nau vella de can Manyer passa a estar sota control públic i es transforma en equipament públic.
–  Bankia absorbeix patrimoni destinat a la venda a tercers, valorat en 5M €, i l’Ajuntament es desprèn de 10M € de deute. (Els gairebé 5 M € restants fins arribar a la reducció de 10M € obeeixen a una quitança del deute queassumeix Bankia sense contrapartides).
– S’aconsegueix el sanejament de l’empresa municipal, Viserma SLU, i concretar una reorientació de l’empresa municipal prestadora de serveis públics bàsics.

Deixa un comentari