Publicat el 18/07/2021

Aquesta setmana, la Regidoria de Medi Ambient ha distribuït una circular a diversos veïnats de Teià en els quals s’ha detectat, darrerament, la proliferació del mosquit tigre.

Espècie invasora
El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l’estiu de 2004. Se’l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm.
D’aleshores ençà, la seva presència ha esdevingut habitual durant bona part de l’any, especialment els mesos de més calor.
A diferència de les espècies autòctones, el mosquit tigre té hàbits diürns, és molt actiu i ocasiona múltiples picades. Per aquesta raó, el ple de l’Ajuntament va aprovar el juliol de 2008 una ordenança per a la prevenció i el control de l’espècie.

Per mantenir-ne a ratlla la seva població, l’Ajuntament duu a terme diverses accions de prevenció als equipaments municipals i la via pública que inclouen el tractament amb larvicida, amb el suport del Consell Comarcal.
Tanmateix, s’estima que la el 80% dels focus de cria es troben en jardins i patis particulars. Per això, l’Ajuntament recorda la necessitat d’eliminar qualsevol cúmul d’aigua.

  • Cal buidar i evitar que s’omplin d’aigua tots els objectes i recipients que la puguin acumular com cendrers, gerros, galledes, joguines, plats sota els testos…
  • En el cas d’elements fixos i objectes que no es poden retirar, s’han de revisar i buidar com a mínim dos cops per setmana.
  • En el cas de safarejos o basses petites, cal que es cobreixin amb una tapa o una tela de mosquitera prima de 2 mil·límetres com a màxim.
  • Cal renovar l’aigua dels abeuradors d’animals dos cops per setmana, com a mínim.
  • S’ha d’evitar l’acumulació d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos. Les canaleres de recol·lecció d’aigua de les teulades s’han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s’ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.
  • Cal evitar els forats i les depressions del terra on s’hi pugui acumular aigua, incloent-hi els escocells dels arbres.
  • En el cas de les piscines buides, cal que es mantinguin eixutes. En el cas de piscines plenes d’aigua, s’han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l’aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.Capacitat inspectora i sancionadora
    D’acord amb l’ordenança, l’Ajuntament podrà ordenar el compliment d’aquestes disposicions, així com dur a terme les inspeccions necessàries i incoar, arribat el cas,el corresponent expedient sancionador, previ a la imposició d’una sanció econòmica segons la gravetat de la infracció.

 

Deixa un comentari