L´Ajuntament de Sant Vicenç sancionarà els abocaments incontrolats | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 16/01/2012

Tot i els diferents serveis que l’Ajuntament de Sant Vicenç ofereix en l’àmbit de la gestió de residus –deixalleria fixa i mòbil, recollida gratuïta de mobles vells, prèvia trucada al 93 791 05 11, lliurament de bidonets per a la recollida d’oli domèstic i compostadors casolans…-, darrerament s’ha vingut detectant un increment de certes actituds incíviques, com deixar trastos vells al carrer o llençar les escombraries fora del contenidor o en llocs improcedents.
En aquest sentit, us recordem que aquesta mena d’actes a més de donar una imatge de desordre i brutícia del municipi, generen despeses que suposen un elevat cost per a les arques municipals. Cost que acabem pagant tots.
Davant aquesta problemàtica, la Regidoria de Medi Ambient vol incidir en la necessitat de gestionar correctament els diferents tipus de residus, fent un bon ús dels contenidors i portant a la deixalleria tots aquells materials i residus que no es poden llençar als contenidors.
Tanmateix, l’Ajuntament està decidit a plantar cara a l’incivisme, amb campanyes d’informació i sensibilització, però també d’una manera més ferma: sancionant amb multes que poden superar els 1.000 euros actituds com la que ens mostra la fotografia, perquè aquestes imatges lamentables no és poden atribuir a la negligència de l’alcalde o d’un regidor, sinó a la falta de civisme d’alguns ciutadans, siguin santvicentins, residents de caps de setmana o persones que estan de pas.

Deixa un comentari