Publicat el 07/05/2018

L’Ajuntament ha emès un informe on es deixa constància d’aquest perill  i n’ha informat als actuals ocupants de l’edifici

L’Ajuntament recorda, davant la constància que hi ha persones que estan fent ús de l’edifici de Can Sanpere, que al juliol del 2012 es va produir un esfondrament parcial de la coberta d’una de les edificacions de l’interior. Un posterior informe (abril del 2013)  desaconsellava l’estada en determinades parts de l’edificació ja que implicaven “un greu perill per a les persones que hi fossin”. L’informe, elaborat per dos arquitectes externs a l’Ajuntament, determinava que les lesions de l’edifici coincidien “amb l’acció reiterada de filtracions locals d’aigua de la pluja, que caldria reparar per evitar una progressió del deteriorament dels elements estructurals afectats.”

Avui divendres, l’arquitecte municipal ha demanat l’accés a l’edifici per fer una nova valoració del seu estat actual i no li ha estat concedit per part de les persones que en aquell moment hi havia a l’interior. Amb motiu d’aquests antecedents, i entenent que al mal estat detectat ara fa 5 anys cal afegir-hi el pas del temps i la manca de manteniment i reparacions, l’Ajuntament avisa a la ciutadania que l’ocupació de l’edifici de Can Sanpere implica un greu perill per a  les persones que siguin al seu interior.

L’Ajuntament ha emès un informe on es deixa constància d’aquest perill  i n’ha informat als ocupants de l’edifici, alhora que l’ha fet arribar al Jutjat de Mataró per al seu coneixement.

Deixa un comentari