Publicat el 27/06/2014

Montgat passa dels números vermells a un superàvit sostingut, l´Ajuntament ha assolit el deute zero, ja que en els darrers tres anys ha dut a terme una feina econòmica important.
Una de les mesures de compliment obligat ha estat la supressió total del deute, fins arribar a un deute zero, fet que s´ha aconseguit mitjançant el pagament d´un total de 186.000 euros que encara es devien.
D´aquesta manera i després de mols anys, ara ja es pot dir que Montgat, amb 11.055 habitants, és l´única localitat de més de 3.500 habitants (entre 253 municipis) que té deute 0.
El fet que el municipi hagi quedat lliure de deutes repercutirà positivament en les habitants, ja que l´Ajuntament podrà destinar diners, entre d´altres coses, per finançar programes i actuacions per minorar l´impacte de la crisi de les famílies del municipi que més la pateixen.
Els programes seguiran tres eixos: ajudes individuals a les persones, plans d´ocupació addicionals per generar activitat, i inversions productives que generin activitat o que tinguin un retorn social i/o econòmic.
Els propers mesos es xifraran les quantitats exactes destinades a les accions que es posaran en marxa.

Deixa un comentari