Publicat el 05/09/2016

Les obres a l’Escola Bressol Cerdanyola són la 3a fase de remodelació d’aquest equipament educatiu que es va construir als anys 70. Les actuacions que es porten terme modificaran la distribució interior per garantir que totes les aules tinguin façana, accés adaptat, ventilació, il·luminació natural així com la sectorització de les cambres higièniques de les aules amb la resta d’espais. Les obres tenen un pressupost de 59.024,38 € (IVA inclòs).

Per la seva banda, la pista poliesportiva del pati de l’Escola Torre Llauder-Angeleta Ferrer disposarà el curs 2016-2017 d’un nou enllumenat. Quan no es disposi de llum natural, es podrà continuar practicant esport gràcies a la instal·lació de quatre columnes d’11 m d’alçada amb tres projectors cadascun, equipats amb làmpades d’halogenurs metàl·lics de 400 W. El cost de la nova instal·lació és de 28.011,86 € (IVA inclòs).

Les dues obres restants són la substitució de les cobertes de fibrociment dels porxos i gimnàs de l’Escola Àngela Bransuela i les obres d’adequació de la coberta de l’edifici d’infantil de l’Escola Rocafonda. Aquestes dues actuacions formen part del Pla de xoc de manteniment de centres educatius, dotat amb un pressupost global de 240.000 €, i que inclou millores a les cobertes del Centre d’Educació Especial Les Aigües i l’Escola Camí del Cros.

 Les cobertes de fibrociment que cobrien el gimnàs i els porxos del pati d’infantil i primària de l’Escola Àngela Bransuela s’han de retirar amb el corresponent procediment de càrrega, transport, tractament i gestió d’aquest tipus de residu especial. Les noves cobertes, realitzades amb pannells tipus sandvitx sobre subestructura metàl·lica de suport, doten de més aïllament a les zones que cobreixen. El cost de les obres ha estat de 57.980,31 € (IVA inclòs).

Pel que fa a les obres d’adequació de la coberta de l’Escola Rocafonda han consistit en la reparació de les filtracions d’aigua que afectaven a la coberta de l’edifici d’infantil amb incidència en dues aules i l’escala. S’ha retirat la grava i la impermeabilització existents, s’ha creat una capa de morter per regularitzar els pendents existents, s’ha col·locat una làmina butil – geotèxtil que fa les funcions d’impermeabilitzar, una capa de protecció i un acabat amb dues capes de rajola ceràmica. Per últim, s’ha instal·lat a la coberta una barana com a sistema de protecció i seguretat per a futures inspeccions i/o actuacions de manteniment a la coberta. El pressupost d’aquesta obra ha estat de 47.188,37 € (IVA inclòs). 

Deixa un comentari