Publicat el 27/06/2014

Fins ara es programaven una o dues campanyes anuals específiques de control dels gossos a la via pública. Com a novetat, aquest any s’ha incrementat la vigilància i els controls es fan de manera més continuada.
Les campanyes de control tenen com a objectiu detectar i denunciar infraccions contra la normativa vigent sobre tinença d’animals domèstics –tant la normativa general com les ordenances municipals sobre la matèria–, així com detectar els gossos no censats. A més, s’intenta sensibilitzar i conscienciar els propietaris dels deures i obligacions que comporta la seva tinença.
Les infraccions detectades fins al mes de maig són:
– Per no disposar de cens caní: 81.
– Per no portar l’animal lligat a la via pública, o no controlar-lo mitjançant un sistema de retenció que permeti contenir el seu moviment:
39.
– Infraccions relacionades amb gossos potencialment perillosos:
7.
– Per no recollir les deposicions dels animals immediatament o permetre que aquests miccionin en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà:
4.
Les 131 infraccions detectades durant els cinc primers mesos del 2014
dupliquen les comptabilitzades tot el 2013 (64) i també superen les del 2012 (106).

Deixa un comentari