L’Ajuntament de Mataró clarificarà la senyalització de les zones de càrrega i descàrrega per a vehicles comercials | La Clau -Revista gratuïta del Maresme
Publicat el 30/01/2012

El Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró substituirà durant la primera quinzena de febrer la senyalització actual de les zones de càrrega i descàrrega per a vehicles comercials per uns nous senyals més clarificadors. L’objectiu és evitar que aquestes zones, que estan destinades exclusivament per a vehicles que desenvolupen una tasca professional, es vegin habitualment ocupades per turismes.
 
Actualment, aquestes zones estan regulades per un senyal de prohibit parar i estacionar més una placa complementària on s’informa que només poden estacionar en càrrega i descàrrega els vehicles comercials en l’horari indicat i durant un màxim de 15 minuts amb indicador horari.
 
La nova senyalització consistirà en plafons on apareix el senyal de prohibit estacionar –és a dir, es permet la parada– i s’especifica que es tracta d’una zona de càrrega i descàrrega per a camions, furgonetes i vehicles mixtos de dos seients. El plafó també informa de l’horari en què té vigència la càrrega i descàrrega i recorda que els vehicles autoritzats només poden estacionar durant 15 minuts i han de col·locar un indicador horari.
 
En total, es substituiran 10 senyals amb un cost de 900 €. A Mataró, les zones de càrrega i descàrrega habilitades exclusivament per a vehicles comercials estan situades a La Riera (4 senyals), el carrer de Miquel Biada (1 senyal), a la banda mar de la plaça de Cuba (2 senyals), el Camí Ral a l’alçada de la plaça de la Muralla (2 senyals) i La Rambla (1 senyal).

Deixa un comentari