Publicat el 30/11/2021

L’objectiu d’aquestes inspeccions és mobilitzar el parc privat buit d’habitatges de la ciutat per ampliar l’oferta, fer complir el deure de les persones propietàries a conservar-los i donar-los l’ús residencial que els hi correspon

El programa d’inspecció d’habitatges buits i mal conservats que va iniciar-se a mitjans del mes de juny amb la contractació d’un equip de set professionals ha començat a donar els seus fruits. Aquesta nova línia de treball en matèria de disciplina i mobilització d’habitatges buits, vol reduir en un 4% el parc d’habitatges desocupats de la ciutat per incidir en el mercat immobiliari i facilitar el dret a l’habitatge a la ciutadania.

En el primer trimestre de funcionament, s’han inspeccionat 4.344 habitatges en 527 edificis en el marc de dos programes d’inspecció diferents aprovats en Ple. Fruit d’aquestes inspeccions s’han obert 479 diligències prèvies que han derivat en 62 procediments administratius (59 persones jurídiques i 3 persones físiques) per situació anòmala de desocupació permanent.
La major part d’aquests procediments es troben en tramitació però, com a novetat, ja s’ha produït la primera declaració d’utilització anòmala ferma que no pot ser objecte de recurs. Per tant, és el primer expedient que permet aplicar el recàrrec de l’IBI del 50% a habitatge buit declarat com a tal, un dels compromisos del Pla de Mandat 2019-20213.
Dels que ja s’han finalitzat n’hi ha per diferents motius: 23 s’han arxivat perquè les persones propietàries en rebre el requeriment els han posat al mercat de lloguer o en venda després que portessin més de 2 anys desocupats. També s’han captat 6 habitatges per al programa europeu Lloguem! i altres expedients estan en diferents moments del procés.

Pel que fa al programa també compta amb un règim sancionador que ha obert 26 expedients, 21 per no facilitar la funció inspectora i 5 per incompliment del deure de conservació dels habitatges. Les sancions proposades en aquests expedients pugen a 401.000 €, sancions que poden variar en funció de la restauració portada a terme per part del subjecte jurídic responsable. També s’han realitzat 8 ordres d’execució per manca de conservació i 5 declaracions d’inhabilitat on han treballat conjuntament Habitatge, Policia Local, Salut Pública, PUMSA i Llicències (immoble del carrer de Jaume I, immoble al carrer de Sant Pere i al carrer de Galícia, entre d’altres).
Les inspeccions es fan en base a Programes d’Inspeccions d’Habitatges Buits en zones censals i la propera, que s’ha d’aprovar en el Ple del 2 de desembre, correspondria a la zona dels Molins, Peramàs, Rocafonda i La Llàntia.
Altres procediments s’obren per informació directe de la Policia Local, així com també per informació mitjançant instància online de la pròpia ciutadania.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari