Publicat el 11/04/2016

L’Ajuntament de Calella realitza una prova pilot en un dels vehicles de la brigada municipal de Parcs i Jardins per reduir les emissions contaminants que surten pels tubs d’escapament. Es tracta de la instal·lació d’un dispositiu cilíndric anomenat “O3 Protégelo” al tub del combustible que porta col·locat a dins un reactiu fet de minerals. Aquest reactiu fa que el procés de combustió del carburant sigui més net, i que, alhora, incrementi la potencia del motor.

El dispositiu “O3 Protégelo” no és magnètic ni utilitza elements químics que puguin afectar a l’electrònica ni als motors dels vehicles. Només utilitza minerals extrets de la Terra. 

El dispositiu instal·lat al vehicle de la brigada municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Calella està en fase de proves, pel que s’estan realitzant anàlisis d’emissions i consum per avaluar-ne els resultats i valorar la implantació d’aquest sistema a la resta de vehicles municipals. 

L’Ajuntament de Calella està totalment compromès amb el medi ambient pel que treballa activament per aplicar polítiques de millora i conservació del medi ambient

Deixa un comentari